Page 205

BIND 10

231 majestasbillede, d.v.s den tronende Kristus på en regnbue omgivet af evangelistsymbolerne. Jomfru Maria, Johannes og andre hellige personer, en udsmykning som Ribe Domkirke i sin tid ganske givet også har haft. Frescobillederne var umiddelbart forståelige, såvel for lærd som ikke-lærd. Det er ikke tilfældet med C-H.P.'s udsmyning, hvor symbolsproget er en blanding af enkelte gammelte- stamentelige motiver og så kunstnerens helt egen motivverden, som vel ingen andre end han selv kan begribe. Ulla Haastrup slutter med at undre sig over, at kirken ikke enten har stillet en "kristen" opgave til kunstneren eller har ladet ham udføre en dekoration helt uden symbolik. Selv havde hun foretrukket - som mange andre, at Domkirkens magtfulde korarkitektur havde stået hvidtet. fene ff. Frandsen og Stig Vensen.* Kongen bød. Skalk nr. 4, 1988. Der redegøres for udgravningen a.f handelspladsen i Set. Nicolajgade i 1986, hvor der fandtes et antal lag med håndværkeraffald, som glasperler, rav- og bronzeting samt støbeforme. Møntfund daterer de ældste lag til første tredjedel af 700-årene, og Ribe blev derved 100 år ældre end tidligere antaget. Udgravningens vigtigste resultat er imidlertid, at en speciel udgravningsteknik afslørede en parcelopdeling, som er foretaget, inden de første håndværkere rykkede ind. Det vil sige, handelspladsen er anlagt. Spørgsmålet er så, hvem bød dette, og her mener artiklens forfattere, at det næsten kun kan være en kongemagt. E N G O D N Y H E D Med det boom der i de sidste årtier har været i interessen for lokalhistorie, vil udgivelsen af Dansk Lokalbibliografi, Ribe Amt, udfylde et længe følt savn. Enhver, der har beskæftiget sig blot en lille smule med lokalhistorie, ved, hvilket arbejde det kan være at støve allerede publiceret litteratur op. Her vil lokalbibliografien for Ribe amt med sine 12.000 henvisninger fra bogtrykkerkunstens opdagelse og til 1985 være en uvurderlig hjælp. Bag udarbejdelsen af bibliografien står Ribestudenten,Gerda Gregersen (s.74). HVAD ER DER SKREVET OM R IBE IN D T IL 1 9 8 5 ? Og hvor er det trykt? Det er nogle af de spørgsmål. Dansk Lokalbibliografi RIBE AMT kan besvare. Bibliografien rummer ca. 12.000 henvisninger til artikler og bøger. Oplysningerne er ordnet emnevis efter amt og kommuner, og bogen er forsynet med omfattende navne- og stedregistre. En uundværlig bog, der kun trykkes i begrænset oplag. Pris ved bestilling inden 31.1.1989 kr. 1299 plus forsendelse, derefter forventes udsalgsprisen at blive kr. 2213 plus forsendelse. Bestilles ved henvendelse til: Centralbiblioteket for Ribe Amt Nørregade 19 Postboks 69, 6701 Esbjerg Tlf.: 05 - 12 13 77


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above