Page 206

BIND 10

232 Nyt fra Kated ratskoten Første halvdel af skoleåret 1988- 89 er forløbet stille og fredeligt. De nye l.g'ere synes at være faldet godt til og at synes om den gamle skole; de har også været på lejrskoler forskellige steder i Jylland og på Fyn for at lære hinanden bedre at kende, og der har været arrangeret forældremøder specielt for de nye elever og deres forældre, og det synes alt sammen at have virket efter hensigten. - Også andre af skolens klasser har været ude at rejse, 3.mus. og nysproglige til Wien, 3x til Athen, 2. og 3.k til København, men ellers har perioden været præget af ro og arbejdsomhed. Den 28. oktober tog skolen afsked med Grethe Skjødt; om morgenen blev Grethe hyldet og begavet af sine klasser, om aftenen samledes kolleger m.v. til en fest, der også blev en velkomstfest til Grethes afløsere, Anne Marie Strøm og Kirsten Gelsaa. Ribe Katedralskole er blevet udadvendt! - I et samarbejde med Ribe Handelsskole har skolen tilbudt undervisning indenfor så forskellige områder som: Sprog og adfærd, skriftlig og mundtlig kommunikation og Danmark og Europa. Nu håber vi, at der er bud efter os! Omkring årsskiftet udkommer skolens årsskrift, som i år er nyredigeret af rektor og et udvalg af skolens lærere. Jens Mind, is.5JJ Mindeord Lektor Laurits Blendstrup døde 7.oktober 1988, 91 ar gammel og blev begravet fra Domkirken i Ribe. Lektor Blendstrup var født i Rødby og tog i 1921 magistereksamen i fysik, kemi, matematik og a- stronomi. Han var ansat på Haslev gymnasium og Aarhus Katedralskole, før han kom til Ribe Katedralskole, hvor han gennem årene som adjunkt og senere lektor indtil pensioneringen i 1967 underviste i fysik og kemi samt matematik og religion. Jeg lærte ham at kende som en god lærer i mellemskolen, og i gymnasieårene indtil studentereksamen i 1947 fik vi i matematikerklassen med ham en dygtig og krævende lærer i fysik og kemi. Han havde en noget tør humor. Det var en særlig oplevelse, når lektor Blendstrup om aftenen inviterede os ned til sit hjem i Albert Skeelsgade ved Stampemøl- leåen, hvor den astronomiske kikkert var opstillet, så stjernehvælvet kunne studeres. Vi fik på den måde en inspiration og et udsyn både fagligt og menneskeligt, som nok har præget mange af hans "disciple".


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above