Page 207

BIND 10

233 I mine studieår fik jeg lært ham at kende som ven, og gennem ham kunne jeg fastholde forbindelsen med skolen. Da jeg som lægemissionær virkede i Vest Afrika fra 1957 til 1976, var lektor Blendstrup og hans kone levende engageret i dette arbejde . I de senere år var det en oplevelse at se lektor Blendstrup i TV-udsendelsen om domorganist Rued Langgaard. Som 40-års jubilarer havde vi i sommeren 1987 den glæde at have den 90-årige som vor æresgæst ved en fest i Weis Stue. Trods dårligt syn nød han samværet, og vi blev på munter vis holdt i ånde af hans gode hukommelse, når minderne fra timerne i Puggård skulle genopfriskes. Æret være lektor Blendstrups minde . M a r t i n 7 / o umø 7 7 e r - J ø r g e n s e n i s . ^77 Det forlyder, at lektor Niels La- degaard Pedersen, Aarhus Katedralskole, er død, 81 år gammel. Ladegaard Pedersen - "Ladepeter", der tilhørte "den store årgang fra 30'erne" som blev hårdt ramt af arbejdsløshed, tilbragte hele tiden under krigen på Færøerne som lærer ved Lagtingets studenterkursus i Thorshavn. I 1947 fik han stilling ved Ribe Katedralskole, som dengang for en kort periode ikke kunne tilbyde ham timer i hans hovedfag, latin og græsk. Men Ladepeter kunne også undervise i matematik i mellemskolen! Da rektor Jørgensen året efter fik genetableret den klas- sisk-sproglige linje, blev han og frk. Willemoes de bærende kræfter. Af natur sky og lidt stiv blomstrede han vældigt op i de små klassiker-klasser, og vi lærte snart at sætte pris på hans tørre vid og solide kundskaber - også vi, der havde haft ham i matematik i mellemskolen. I 1959 flyttede han til Aarhus. Æret være hans minde. J e n s 7ind 7s . 537 Fhv. rektor, dr. phil. Aage Schiøttz-Christensen er død 82 år gammel. Han kom som timelærer til Ribe Katedralskole i 1933, hvor han som yngste lærer måtte tage undervisningen i skrivning og de fag, som ikke kunne afsættes til ældre kolleger. I dansk og tysk, hans fag, havde han kun 2 klasser. 1935/36 fik han stilling på Ribe Statsseminarium. Derfra gik vejen videre over Esbjerg Statsskole, Gøteborgs Universitet, Ordrup Gymnasium til Nykøbing Katedralskole, hvor han blev rektor i 1958. Han skrev disputats om Johs. V. Jensen, gik stærkt ind for russisk som fag i gymnasieskolen og har igennem årene skrevet utallige kronikker og debatindlæg. Blandt gamle elever i Ribe vil han nok mest huskes for, at han var den eneste af skolens lærere, der kunne få et skolepigehjerte til at slå hurtigere.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above