Page 208

BIND 10

234 Nyt fra Ribe Kunstmuseum Ribe Kunstmuseum in toto Det forekommer så godt som aldrig, at et kunstmuseum viser alt, hvad det ejer på en gang. Det er der ganske enkelt ikke plads til, når det tilstræbes, at ophængningen er meningsfuld og smuk. Museers permanente udstillinger er derfor resultatet af et valg: De bedste, mest betydningsfulde værker hænges op; de næstbedste vælges fra og opmagasineres eller uddeponeres . På Ribe Kunstmuseum foretager vi imidlertid nu eksperimentet. Alle museets uddeponerede værker er i den forløbne tid blevet hjemkaldt og fra 14.jan. - 26.febr. 1989 vil alt hvad museet ejer så være ophængt ramme mod ramme, lag på lag som i gamle dages pinakoteker. Det kvalitative udvælgelseskriterium er for en tid sat ud af Nyt fra Ribe Huset med Bentzons Boghandel i Mellemdammen, der blev købt af Statsanstalten, har fået sin facade renoveret. Stueetagens store butiksruder er erstattet af opdelte og buede vinduer. Samtidig er forsikringsselskabet rykket ind på 1.etagen. Sparekassen Sydjyllands direktør, Robert Overballe, er gået på pension. Hans afløser hedder Nikolai Pedersen. Posten som formand for vin- og tobakshandlerne i Danmark er blevet så krævende, at Torben Pedersen har bortforpagtet Tobakshuset i Mellemdammen. Lokalplanforslaget til et hotel ved plantagen er trods protester vedtaget af byrådet, og byggeriet forventes påbegyndt til foråret. Restaurationen Kammerslusen nedbrændte i oktober måned. kraft - de pædagogiske og æstetiske hensyn lagt på hylden. Hensigten med denne ophængning er for det første at vise publikum det totale omfang af museets samling. For det andet vil ophængningen give os selv det overblik, der skal til for at foretage en kvalificeret revision af den permanente udstilling, hvilket vel nok må siges at være tiltrængt. Endelig vil ophængningen lette en række presserende, interne registreringsopgaver . Til daglig har Ribe Kunstmuseum uddeponeret værker rundt omkring i kommunen på mange offentlige kontorer. Derfor er det vort håb, at ripensere vil benytte denne e- nestående lejlighed til at se alt, hvad deres kunstmuseum kan byde på, samlet under et tag. tf: i 7 lam G e l i u s og omegn Arbejdstilsynet har krævet, at der opføres et toilet til Set. Catharinæ Kirke. I hjørnet mellem kirkens sydmur og bagsiden af klosterets østfløj opføres der en træbygning til 100.000 kr. TV-programmet "Før søndagen" udsendes i øjeblikket fra Ribe Domkirke med Treenighedens drenge- og mandskor fra Esbjerg. J.Lauritzen fonden har skænket Den antikvariske Samling 25.000 kr. til færdigindretningen af ud- stillingen om vikingetidens Ribe i Hans Tausens Hus. Arbejdet forventes afsluttet sommeren 1989. Elisabeth Brodersen (s.50) har købt Bentzons Boghandel af Leif Jochimsen, der er gået over i musikbranchen. Kommunens tekniske forvaltning er flyttet fra administrationsbygningen på Giørtzvej til Hasselhuset på Ribelund. T R A N S L O K A T I O N E N 1 9 8 9 : Fredag d. 23. juni


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above