Page 211

BIND 10

237 Lauridsens !egat er d.l.jan.1989 uddelt med 11 portioner å kr. 3.600 til følgende: Jan Andersen, Hanne Puggaard Hansen, Estrid Hasager, Bente Warming Jensen, Kjeld Bundgaard Olesen, Lone Bøj Petersen, Bjarke Sonnichsen, Mette V. Sonnichsen, Anne Mette Sørensen, Martin F.L.Sørensen og Karl V. Vejrup. RIPENSER-BLADET (ISSN 0904-3306) udkommer 4 gange årligt og udgives af RIPENSER-SAMFUNDET, en forening for tidligere elever fra Ribe Katedralskole samt for skolens nuværende og tidligere lærere. REDAKTION: Mogens Juhl, ansv. Kirstine Nørr, Dorte Lund og Anton Karkov. REDAKTIONENS ADRESSE: Mogens Juhl, Kongensgade 15, 6760 Ribe, 05-42.40.66. INDMELDELSER: Poul Noer, NordkiIdevej 15, 3230 Græsted, 02-29.14.43. KASSERER: Kirsten Grunfeld, Rønne Alle 15A, 3450 Allerød, 02-27.63.08, Giro 1 06 66 76. Eftertryk af artikler kun efter aftale med redaktionen. Adresseændringer og reklamationer meddeles til det omdelingsposthus, hvorunder man hører. Ved flytning opgives både gammel og ny adresse samt alle cifre i medlemsnummer. BENTZONS BOGHANDEL MeHemdammen 17 . Ribe T!f. (05) 42 00 4! interiora Poul Mathiesen Skolegade 2 - Ribe Tit 05 42 08 33 og 05 42 10 34 tiere linier STATSANSTALTEN FOR UVSFORSiKRING Distriktskontor for RfBE/GRAM/RØDDING & BRAMMtNG M('//(-fnd<7mfn(-n 7 7 676 0 Mbe 77/ 0.5 7 /0 -7 7-7 9 .0 0 -7 6 .0 0


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above