Page 218

BIND 10

244 Den største forandring fra Katedralskolen er nok administrationen, eller rettere sagt manglen på samme. I begyndelsen var jeg chokeret over hvor lidt styr der er på det hele. Det er lige fra almindelige beskeder, skemaplanlægning til at give os det antal timer vi er berettiget til. Bare det at få et nyt skema når semestret starter er en gru. Man ved aldrig om man får 9 mellemtimer, eller om man et par dage i ugen kun skal have en eller to timer sent om eftermiddagen. Man føler ikke at der bliver taget hensyn til at en del af de studerende kommer udefra og derfor nogle dage bruger mere tid på transport end de får undervisning . Det er jo besparelsernes tid og det får vi også at mærke. I 3. semester blev alle valgfag slettet og der blev skåret ned på timetallet i de forskellige fag. Man skal som studerende ikke bare lade administrationen om alt dette men også selv holde øje med at man får det antal timer man skal have. F.eks. er vi 12 elever, som helt fra 2. semester mangler 20 timer i et fag, som dengang ikke blev skemalagt. Hvis vi ikke selv vidste hvad vi var berettiget til og havde skrevet klagebreve og været til møder, var sagen blevet syltet. Det er det letteste og billigste. Men det som optager eleverne mest både i gymnasiet og på korrespondentskolen er nok eksamen. De skriftlige eksaminer er selvfølgelig individuelle, men kun en mundtlig eksamen er individuel, resten er gruppeeksaminer. Disse gruppeeksaminer var jeg meget skeptisk overfor i begyndelsen. Men da de består i at man skal lave et større skrevet projekt, som man skal eksamineres i, er det en stor fordel at arbejde i en gruppe. Hvad karaktererne angår kan man heller ikke hive en dårlig karakter op med et godt resultat. Alle fag skal bestås, så man kan risikere at dumpe hele sit studium hvis man f.eks. får 5 i spansk udtale. Men det vigtigste er dog undervisningen. Undervisningsformen er ikke forskellig fra gymnasiet undtagen de dage eller uger man laver gruppeprojekt, men timerne er en tand mere intensive og lektiebyrden er stor p.g.a. tidsmangel . Så på trods af administrative problemer, tidsmangel og nedskæringer er undervisningen heldigvis så god at det trods alt er kompetente korrespondenter, som udgår fra handelshøjskolerne. <4nna /Vetie Sørensen s . 87.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above