Page 221

BIND 10

247 morgen igen. Hvornår forsangerordningen ophørte vides ikke, men i erindringer fra 1890'erne fortælles det, at sanglærer Knudsen spillede til lovsang på flygel, og at religionslærer Øllgaard valgte salmer. Flyglet er sikkert anskaffet af rektor Fritsche (1882-1903), der var musik- og kunstinteresseret. Sangsalens gipsafstøbninger af Parthenons metoper blev i øvrigt indkøbt i Fritsches rektorperiode. På den ældste grundplan af skolen fra 1856 betegnes salen for syn- gesalen, et navn den bevarede til midten af 20erne, hvor man gik o- ver til at kalde den sangsalen. Det var jo også her, at sangundervisningen fandt sted. Igennem årene har man nu og da kunnet møde ordet, festsalen, ja, en enkelt gang endog solennitetssalen; mon ikke vedkommende, der har brugt ordet, har haft en søn gående på Sorø Akademi. Nu er der noget, der tyder på, at salen skal hedde morgensangssalen - sådan er den i alt fald benævnt i de sidste års skoleprogrammer. Men uanset om det var "Lover Herren, han er nær", der blev sunget, eller om rektor rystes lidt omkring i en boogie-woogie, og u- anset hvad salen er blevet kaldt til forskellige tider, så har morgensamlingen altid foregået ge siden 1856 - i det eneste af skolens lokaler, som har dannet ramme om en og samme handling u- afbrudt gennem 133 år. Æecf. ¡ndbetating af kontingent På generalforsamlingen i februar blev det vedtaget, at det ordinære kontingent uændret er 50 kr. og for årgangene 1984-1988 30 kr. Årets studenter er som hidtil kontingentfrie. Kontingentet opkræves ved udsendelse i uge 19 af et giroindbetalingskort, som også kan bruges af medlemmer bosat i Norge og Sverige. Medlemmer i andre lande bedes betale i check og medsende indbetalingskortet. Ved betaling i fremmed valuta bedes man tage i betragtning, at Ripenser-Samfundet ved veksling skal betale et ikke ubetydeligt gebyr. Da giroindbetalingskortene EDB-behandles, kan de kun bruges til kontingentindbetaling. Gaver til foreningen sendes separat til kassereren. Ønsker man at betænke Understøttelsesfonden bedes man anvende det specielt fremstillede indbetalingskort, som udsendes sammen med kontingentopkrævningen (se i øvrigt s.252). Foreningen anmoder medlemmerne at betale kontingentet uden forsinkelse, således at udgifter til rykkere kan holdes på et absolut minimum. Eventuelle adresseændringer meldes direkte til postvæsenet, se kolofonen s.265. Kasserer: Kirsten Grunfeld, Rønne Allé 15A, 3450 Allerød, Giro 1 06 66 76.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above