Page 225

BIND 10

251 Ripenser-Samfundets årsregnskab 1. Driftsregnskab for 1/1 - 31/12 1988 INDTÆGTER (budget) 63 831,68 (62 500) 7 080,00 ( 6 000) 1 907,13 ( 1 000) 10 046,52 ( 8 000) Indtægter i alt 82 865,33 (77 500) UDGIFTER Bladet: Trykning.................. 246,70 (25 200) Distribution.............. ..... 10 587,11 (12 000) Redigering................ ..... 2 967,59 ( 7 000) -r Annonceindtægter....... * 800,00 ( 6 000) Arrangementer..................... ..... 9 371,45 (11 000) Kontingentopkrævning.............. ..... 7 139,47 (12 000) Arkivar.......................... 490,10 ( 2 000) Kasserer......................... 50,00 ( 100) EDB service...................... 292,27 ( 8 000) Formand.......................... 936,80 ( 800) Næstformand...................... 291,20 ( 300) ..... 2 173,60 633,13 ( 300) Udgifter i alt 54 379,42 Årets overskud...................................... 28 485,91 2. Status pr. 31/12 1988 AKTIVER Indestående på girokonto............................. 5 574,86 Indestående på bankkonto............................. 42 082,25 Værdipapirer........................................ 87 025,00 Debitorer........................................... 3 000,00 Org Manualer........................................ 1,00 137 737,46 PASSIVER Overskud............ .. 28 485,91 Kursgevinst............. 3 677,00 Investeringsfond 98 574,55 32 162,91 130 737,46 7 000,00 137 737,46 Allerød den 4/2 1989, sign. Kirsten Grünfeld


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above