Page 226

BIND 10

252 Understøttetsesfond - dimittend iegat På Ripenser-Samfundets ferste ordinære generalforsamling i oktober måned 1912 vedtog man oprettelsen af foreningens understøttelsesfond. Formålet var at yde økonomisk støtte til elever, der var udgået fra Ribe Katedralskole, og som "kunne trænge til en hjælpende hånd". Fondens midler og evner strakte imidlertid ikke helt så langt, som man havde håbet, men da "Lauridsens legat" blev oprettet og dets administration og uddeling overdraget til et legatudvalg fra Ripenser-Samfundets bestyrelse, blev foreningen igen i stand til at formidle en "følelig" hjælp til "flittige men fattige studenter fra Ribe Katedralskole". Understøttelsesfonden eksisterer ikke desto mindre endnu, men man kan ikke sige, at den trives i bedste velgående. Fondens regnskab fremlægges hvert år på foreningens generalforsamling, og dets overskud anvendes nu udelukkende til foreningens "dimit- tend-legat", som hvert år ved translokationen overrækkes til en af årets studenter. Legatet gives til en student, der gennem sin gymnasietid har haft overskud til at gøre noget for det samlende menneskelige miljø på skolen - for kammeratskabet i bred forstand, om man vil. Derimod behøver vedkommende ikke at kunne dokumentere trange økonomiske kår. Fondens kapital er nu dalet til en nominel værdi af kr. 26.000. Der indkommer meget få midler, og overskuddet kan ikke længere dække udgiften til dimittend-legatet, som for tiden er på kr. 3.000. Derfor har bestyrelsen besluttet at rette denne henvendelse til samfundets medlemmer. Vi vil hermed opfordre jer til at betænke understøttelsesfonden med et beløb - stort eller lille. Får vi tilstrækkelig succes med dette initiativ, kan der stadig holdes liv i fonden, og vi kan - på Ripenser-Samfundets vegne - fortsat uddele et legat til en af årets studenter. Vi synes naturligvis, at foreningen fortsat skal markere sig på årets mest festlige skoledag. Og - som hidtil - på en måde, der står i forhold til foreningens traditioner og til vore ønsker om at bevare et nært forhold til skolen. For at gøre det nemt for jer udsender vi et indbetalingskort specielt fremstillet og beregnet til dette formål sammen med kontingentopkrævningen. Årets jubilarer, som ikke er medlemmer af Ripenser-Samfundet, vil modtage indbetalingskortet sammen med dette nummer af Ripenser Bladet og Jubilar-Service 1989. På forhånd tak Ole Marker Gaver Fra Anne Marie Brinck (r.28) har vi med tak modtaget gamle skolefotograf ier.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above