Page 228

BIND 10

254 Nyt fra Ribe Kunstmuseum Et nyt Ribe Kunstmuseum - er der ikke tale om. Bygningen står og alt kan synes ved det gamle. Men inden døre har store forandringer fundet sted: Museets permanente udstilling er blevet hængt op på en ny måde. Den gamle ophængning gik tilbage til 1976 og var forestået af Bodil Busk Laursen og Hans Bitsch Larsen. Det var dengang målsætningen at skabe en let tilgængelig og indbydende ophængning. Ikke ét, men flere ophængningsprincipper blev fulgt; med lidt kronologi, en del tematik og visse æstetiske hensyn skabtes en i det hele meget smuk ophængning. Med den nye ophængning er det kronologiske princip forsøgt styrket. Skønheden har nok lidt derved og store problemer skaber det naturligvis når kronologien fordrer at Michael Anchers kolossale barnedåbsbillede skal forlade sin fornemme plads på endevæggen i den inderste af ovenlyssalene på første sal for at blive bugseret neden under. Men nu skal det prøves. Og hvem ved, om ikke et mindre rum vil bringe os på mere intim fod med familien Ancher end tilfældet var før? Under alle omstændigheder vil det blive en fordel, at museets skagensbilled- er med den nye ophængning får et helt rum for sig selv. Historisk set er Katedralskolen og Kunstmuseet knyttet sammen af mange bånd. Et løseligt gennemsyn af listen over medlemmer af Kunstmuseets bestyrelse viser, at mange katedralskolelæreres hjerter i tidernes løb har banket for kunsten og for kunstens museum i byen. Den legendariske lektor Johansen var involveret i bestyrelsesarbejdet i ikke mindre end 40 år. Alligevel er det mit indtryk - efter nu at have været ansat som museumsinspektør et år - at Kunstmuseet udmærket kunne spille en større rolle i selve gymnasieundervisningen end det gør nu. Nyophængningen skal ses som et forsøg fra museets side på at gøre den permanente udstilling mere brugbar i pædagogisk henseende. Det kronologiske princip vil gøre det mere meningsfuldt at supplere undervisningen f. eks. i dansk med et besøg på Ribe Kunstmuseum. Cel fus Petra Foss (1862-1938): Hvidebro over Ribe Aa. 1897. (Ribe Kunstmuseum, Ribestuen)


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above