Page 229

BIND 10

255 Nyt fra Den antikvariske Samüng Genbrug i vikingetiden Under udgravningen af vikingetidslagene ved Nicolajgade i 1986 fandt vi et mærkeligt lille stykke bronze. På det tidspunkt dukkede der flere hundrede oldsager op hver dag, og stykket gled blot ind i rækken fulgt af en forbavset hovedrysten. Senere er vi gang på gang vendt tilbage til den lille bronzestump, der måler ca. 6x6 cm. Det er utvivlsomt et fragment af en større genstand, men passer overhovedet ikke sammen med hvad vi ellers kender fra vikingetiden. i I vor nød har vi vist bronzestykket til en række kolleger, og det resulterede fornylig i, at en arkæolog på Moesgaard - nærmest for spøg - udbrød: "det ligner allermest noget af en romersk bronzestatue". Da først ideen var bragt til torvs, viste den sig mere og mere bæredygtig, og senest har sydtyske arkæologer med speciale i provincialromerske bronzer sagt god for denne tolkning. Man peger på, at bronzestumpen må være et fragment af harnisken på en romersk bronzestatue - ikke en mandsstor statue, men en statuette på ca. 1 meters højde. Men hvorledes er sådant et stykke havnet i Ribe flere århundreder efter romertidens ophør? Vi ved det ikke, men den mest nærliggende tanke er, at stykket er kommet hertil som skrot beregnet til omsmeltning i bronzestøberens værksted. For et par år siden fandt man storetåen af en bronzestatue sammen med noget delvist smeltet bronze ved Gudme på Sydøstfyn - et fund der er tolket på samme måde. Det er da heller ikke ualmindeligt, at der i periodens bronzedepoter langs med Rhinen optræder ophuggede dele af antikke bronzestatuer. Set med nutidens øjne er det vandalisme at ophugge og genbruge de romerske bronzestatuer. Sådan har man naturligvis ikke opfattet det den gang, og man må i øvrigt også forestille sig, at statuen forlængst har været parteret, før den er nået frem til bronzestøberen i Ribe. Han har derfor næppe vidst, hvad stykkerne oprindelig stammede fra. Genbrug er et populært begreb i dag, men det er sandelig ikke noget nyt. Sfig* J e n s e n f s . 6 9 J


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above