Page 23

BIND 10

1. Driftsregnskab for perioden 1/1-31/11.1986 Indtægter: Kontingent grp. 1: 1223 å 5o,- " grp. 2: 213 å 3o,- Kontingent ialt ............. Ekstrabidrag............. . Renteindtægter, netto ....... Klaverfond .................. Bidrag, jubilæum, Obbekjærfond Udgifter: Blad: red., tryk., distrib................... 5o.925,44 t annonceindtægter .............................. 7.25o,oo 43.675,44 Arrangementer ................................... 8.93o,9o EDB-administration .............................. 2.188,82 Repræsentation, lykønskninger ................... 2o9,5o Næstformand, bestyrelsesmøder ................... 4o6,6o Jubilarkampagne ................................. 5.4o7,28 Dimittendkampagne ............................... o,oo Sekretær ........................................ 365,oo Kasserer ........................................ 211,75 Arkivar ......................................... 1.262,4o Kontingentindkassering .......................... 2.o74,88 Depotgebyr m.v................................... 284,oo EDB-etablering .................................. 37,2o Klaverfond (heraf R-S 5.ooo kr.)................. 14.978,o9 Årets overskud 2. Status pr. 31/12.1986 Aktiver: Kassebeholdning ..................................... Indestående, girokonto 1 06 66 76 ................... Indestående, Roskilde Bank konto 17 12 13-4 ......... Værdipap.: nom.57.ooo da.statsgid. 87-1 loX kurs 99,75 nom.2o.ooo da.statsgid. 9o 9X kurs 93,75 Annoncedebitorer .................................... Forudbetalte omkostninger ........................... Orig. manualer .......... ............................ Passiver: Kapitalkonto, saldo primo + årets overskud ....... 11.549,27 t henl. jub.fond ....... 5.ooo,oo t kurstab .............. 1.97o,oo t kred. (klaver).......... loo,oo Investeringsfond, saldo primo .... Jub.fond, saldo primo ... lo.ooo,oo + henlagt 1986 ......... 5.ooo,oo 87.616,67 4.979,27 61 .15o.,oo 6,39o,,oo 67,.54o.,oo 1 .966,.83 8 ,.613,.15 78 .119..15 8 .461,.15 5.. OOO j,oo 91..581..13 8o.o31,86 11.549,27 39,o5 6.968.08 29.965,23 56.857,5o 18.75o,oo 35o,oo 1.165.08 _____1,00 114.095,94 92.o95,94 7.ooo,oo 15.000,00 114.o95,94 Revideret, København den 14. februar 1987 Merete Lindqvist Kirsten Hingeberg Larsen


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above