Page 231

BIND 10

257 Nyt fra Ribe og omegn Ribe har fået en sø. Storkesøen, syd for byen, hvor tulipanmarkerne i sin tid lå, mellem Tøndervej og Haulundvej (den gamle Roager- vej). Autoforhandler Sv.E. Christiansen, Jernvedlund, er i færd med at etablere et ca. 4 ha stort rekreativt område, specielt beregnet for lystfiskere. Efter tilplantning af arealet med 7000 træer forventer man at kunne åbne Storkesøen til Set. Hans. Ribe Boligforening har påbegyndt opførelsen af 36 boliger på det gamle stadion i Tange. Ribe kommune og turistforeningen har oprettet en fond, der skal kunne yde støtte til bevaringsarbejde på husene i den gamle bydel. Kommunen har udarbejdet forslag til lokalplan for Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret. Planen skal sikre, at eksisterende karakteristisk bebyggelse samt bygninger med særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi bevares. Samtidig arrangerede Den antikvariske Samling i Toldbodens vognport en udstilling, der fortalte om bebyggelsen i de to kvarterer. Ribes håndboldherrer er tilbage i første division. Direktør for Hørsholm sygehus, Jacob Max Jørgensen, er udnævnt til direktør for Amtssygehuset i Ribe efter Henning Willumsen, der fratrådte 1. april af helbredsmæssige grunde. Knud Thomsen er udnævnt til stationsleder i Ribe, efter at stationsforstanderembedet er blevet nedlagt. Kontorchef, lic.jur. Henrik An- drup, går på pension efter 22 år i Ribe Statsamt. Andrup er kendt for sit videnskabelige arbejde med familieret. Seminarierektor i Ribe gennem 23 år, Niels Kyndrup, er fyldt 70 år og fratrådte sit embede d. 30. april. Vestkystens redaktion i Ribe har fået en ny leder, Finn Grahndin. Den tidligere redaktør, Hans Jørgensen er forflyttet til redaktionen i Vejen. Samtidig er Ribe- stoffet skåret ned til 1 side. Under seminarieslagsmålet lød der knubbede ord om Ribe Statsseminarium. I forbindelse med den forestående sammenlægning med Esbjerg Seminarium har seminariet i Ribe nedsat et informationsudvalg, der blandt unge skal udbrede kendskabet til Ribe, byens faciliteter samt seminariet. Der arbejdes med et budget på 100.000 kr. Byrådet og Handelsstandsforeningen har lovet at støtte kampagnen. Børge Bottelet (r.60), 3. generation i den gamle guldsmedie, har fejret sin forretnings 85 års jubilæum. "Sælhunden" (Hasse Thranholm r. 51) har haft 20 års fødselsdag. Forslag til lokalplan for rutebilstationen ved stationen har været til debat på borgermøde, hvor planen mødte stor modstand, ikke alene fordi det vil gå ud over Vedels Anlæg, men især fordi forslaget opfattes som en "skjult" forberelse til en indre ringvej syd om byen gennem et følsomt naturområde . Med jævne mellemrum dukker debatten om en gågade op. Det er sket igen, og en plan udarbejdet af Ribe Handelsstandsforening blev diskuteret på ovennævnte borgermøde, men heller ikke den plan fik en begejstret modtagelse. På vestsiden af den nordlige indkørsel til Ribe har Grøn Fritid (E. Vestermark) åbnet et større anlæg med planteskole. Kontor-Centret, der for nogle år siden flyttede ud i industrikvarteret, er af Otto Ørum solgt til F.E.Bording i København. Sønnen, Jan Ørum, har samtidig overtaget Papir-Huset i Nederdammen.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above