Page 232

BIND 10

' 258 Leif Petersen har solgt Hotel Dagmar til ejendomshandler Thorkild Kristensen i Aalborg, men fortsætter som forpagter. Der arbejdes med udvidelsesplaner, som kan give plads til kursusaktiviteter på hotellet. Planen om at bygge hotel ude ved Plantagen har Thorkild Kristensen foreløbig stillet i bero. I Maren Splids hus. Sønderportsgade 3, indretter John Schmidt, Ribe Campingplads, et kunstgalleri. EF's Regionalfond har bevilget Ribe 2,25 mio kr. til etablering af et 165.000 kvm stort industriområde . Ribe-Spillet vil i år blive opført mellem 22.juni og l.juli og handler om episoder i Ribe omkring reformationen. Den antikvariske Samling har i Quedens' Gaard indrettet et mindre lokale til særudstillinger. Den første udstilling - åben til august - viser gammelt legetøj . Den antikvariske Samlings overtagelse af Quedens' Gaard fik ø- konomisk støtte af Carlsbergs Mindelegat, som nu har nedskrevet gælden til 1 kr. Ribe Kunstmuseum har indkøbt et oliemaleri af Constantin Hansen, Amor og Håbet, samt en tegning af Ribe Domkirke set fra øst, signeret J.Th.Lundbye. Der er dog rejst tvivl om signaturen er korrekt. Begge billeder supplerer museets samling af guldalderkunst. Ribe Kunstmuseum har af Bikuben modtaget 8.600 kr. til fremstilling af nye postkort. Venskabet mellem Ribe og byen syd for Lübeck, Ratzeburg, er blevet beseglet med venskabsaftale, borgmestertaler, gaveudveksling, musik i gaden, sportskampe m.m. Bærmevejen langs indersiden af Vadehavsdiget er på visse strækninger tilgængelig for offentligheden. Tanken er, at hele stykket fra Tjæreborg til Rejsby skal åbnes . Mandø kirke har været tæt på at indføre automatisk ringning, men det er nu lykkedes at finde en kirketjener og graver, der kan fortsætte gammeldags ringning med tov og håndkraft. Kai Karnøe, læge på Mandø, har udgivet "Tidevand", en roman bygget over Henrik Bruun, præst på Mandø fra 1804-10, og hans tragiske skæbne. Restaurant Kammerslusen, der ned- brændte i efteråret, er ved at blive genopbygget og forventes at åbne til Sc.t. Hans. Efterlysning I sidste nr. af Ripenser-Bladet (s.226) efterlyste vi til Katedralskolen nogle gamle studenterbilleder, som mangler i dens samling, eller som er i en meget dårlig tilstand. Desværre er der ikke kommet en eneste reaktion på efterlysningen, hvorfor den gentages. Det drejer sig om studenterårgangene: 1881 til 1888 inkl. 1890 til 1892 inkl. 1894 til 1900 inkl. samt 1906, 1907, 1921, 1922, 1923. Vi skal atter opfordre vore medlemmer til at efterse gamle album samt spørge venner og bekendte med relationer til Katedralskolen. Det er ikke nødvendigt at forære skolen billederne, men man må godt Det vil være tilstrækkeligt, om de kan lånes til affotografering. Henvendelse til: Mogens Juhl Kongensgade 15 6760 Ribe 05-42.40.66.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above