Page 233

BIND 10

259 Nyt fra Katedratskoien Som vanligt var januar mødernes måned: møder for l.g's forældre, møder for 2. og 3.g'erne, introduktionsmøder for nye elever. Skolen gør efterhånden meget ud af disse møder, og glædeligvis modsvares dette af stort fremmøde - og stor interesse hos dem der kommer. I februar kom dertil møder forud for l.g'ernes valg; det var jo første gang vi skulle leve op til den nye gymnasielov, hvorefter grengymnasiet er afskaffet og erstattet af et omfattende udbud af fag (på to forskellige niveauer, højniveau og lavniveau) som eleverne fremover skal vælge i 2. og 3.g. Man kunne godt føle sig hensat til et persisk marked: ved bordene i rundgangen og i faglokalerne omkring sad kræmmerne, og rundt iblandt dem gik køberne og lod sig friste så af dette så af hint tilbud. Det var spændende; hvad ville eleverne vælge? - Kort før påske forelå resultatet: alle de "højniveaufag" skolen tilbyder bliver til noget, d.v.s. alle skolens traditionelle hidtidige "grenfag" plus (som noget nyt) samfundsfag; derimod var tilslutningen til de Æascara^e af 3 g W , fleste "mellemniveaufag" så ringe, at der ikke vil blive etableret undervisning i dem. Spændingen var udløst og tilfredsheden - generelt - stor. Den i forvejen korte februar måned blev yderligere forkortet af vinterferien (11. til 17. feb.) og af en mængde rejser og excur- sioner: hele 3.g.xyz var i København, 2.a i Paris, de russisk-læ- sende i Leningrad og Moskva. Og så fik 2.g'erne endda tid til at spille skolekomedie. Det var i år Holbergs Maskarade, som sidste år (ja, efterhånden gennem mange år) instrueret af Ingrid Marie Dahl og opført i ugen inden vinterferien . Marts er den grusomste måned, med terminsprøver og karakterer og lærerforsamling. Men så kom jo heldigvis i år en tidlig påske og reddede os - og dertil den for os der er betænkte på skolens fremtid glædelige nyhed i avisen, at mere end 130 nye elever har meldt sig til næste år. Jens yincf Skolekomedien Mascarade af Holberg sagde programmet, men det viste sig at væ- en Maskerade-hybrid, idet Holberg var blandet op med sange af Carl Nielsens opera af samme navn. Aktørerne spillede og sang af hjertens lyst - de morede sig lige så godt, som de morede os på gulvet. Skolekomedierne opføres idag ude i Sportshallen på Vittenberg. Forårskoncerten Der blev også tid for Katedralskolens sangglade elever til sammen med syd- og sønderjyske gymnasiekor, solister og Sønderjyllands Symfoniorkester under ledelse af Per Enevold at give tre opførelser - den ene i Ribe d. 1. marts - af Haydn's Nelson-Messe.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above