Page 236

BIND 10

262 Mindeord Lektor Johannes Hintmelstrup er død i December 1988, et Par Måneder, før han vilde være fyldt 80 Aar - og et halvt Aar, efter at hans Kone Ingrid pludselig var død efter et Hjerteanfald. Johannes Himmelstrup (blandt Venner vist mest kaldt Jonas), som var Student fra Roskilde Katedralskole, blev et Par Aar efter sin Embedsexamen Aarsvikar ved Ribe Katedralskole pr. 1/8 1937. Han skulde vikariere for den sygemeldte Lektor Tage Nørregård, som døde i December 1937. H. blev Timelærer den følgende Sommer, Adjunkt fem Aar senere (Staten forhastede sig ikke med Udnævnelser i de Aar!); pr. 1/1 1946 blev han Adjunkt ved "Efterslægten" i København, hvor han virkede til sin Afsked. H. underviste vist lige gerne i sit Hovedfag dansk som i sit Bifag engelsk. Vores Klasse fik ham straks i I.G. i dansk i 1937. Vi læste det traditionelle Pensum, han var uhyre grundig i sit Arbejde - der var Partier i Stoffet, vi syntes tog alt for lang Tid, men ikke blot var det en solid Forberedelse til Studenterex- amen - det var levende og fornøjeligt, han kunde lide Eleverne og vi ham, han havde et charmerende Smil og en hurtig, somme Tider skarp Replik - en munter Mand i vores Dansktimer. Sympatien førte til, at en stor Del af Klassen i Sommeren 1940 kort efter Studenterexamen var paa en Uges Cykletur paa Fyn sammen med ham og Frk. Willemoes. Det var særdeles vellykket og fik naturligvis et extra Krydderi ved den Forelskelse mellem H. og Ingrid fra Klassen, som havde været undervejs i nogen Tid, og som vi andre nu var interesserede, ikke altid saa skaansomme Iagttagere til. De blev gift i Sommeren 1942. Himmelstrup faldt godt til paa Skolen - det var let at se ogsaa for os Elever, at han hurtigt blev respekteret af sine Kolleger - Byen brød han sig vist ikke særlig om, og det var vel en af Grundene til, at han saa hurtigt søgte til København. Men sammen med Ingrid vendte han dog af og til tilbage, bl.a. ved hendes 25 og 40 Aars Studenterjubilæum. En ung Lærer, der var med til at gøre Gymnasieaarene til en god Tid. Æret være hans Minde. Anders Damsgaard CS.407 Personaiia Døde: Laura Øvre f.Andersen (s.28), Brønshøj, 1988, 80 ar. Else Vind Kjellerup f.Knudsen (m. sk.eks.35), Ribe, 18.aug. 1988, 68 år. Karner Hagelund (r.29), Argentina deel 1988, 68 år. Jens Karkov, Frederiksberg, 16. januar, 69 år. Marianne Berg Andersen, (s.65), Kolding, 17.januar, 43 år. Hans Bro (r.34), Vordingborg, 24. januar, 71 år. Kristian Eskildsen (s.24), Vester Vedsted, 8.marts, 82 år.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above