Page 237

BIND 10

263 Henning Aastrup (s.17), Slagelse, 25.marts, 90 ar. Anders Bork Hansen (s.29), fh sognepræst, Løgumkloster, 2 3 .* marts, 80 år. Runde dage: Tage Nielsen (s.47), professor, komponist. Rom, 16.januar, 60 år. Tage Hestbech (s.17), direktør, Hellerup, 17. januar, 90 år. Gudmund Jensen (s.27), fh.rektor, Hørsholm, 1.februar, 80 år. Mise Topp f.Jordahn (r.12), København, 24.april, 95 år. Villy Finnerup (s.33), fh.sognepræst, Hellerup, 15.april, 75 år. Aage Kæstel, studielektor, Ribe, 7.juni, 60år. Agnes Hansen (r.20), Ribe, 9.juni, 85 år. Olav Lindegaard (s.48), biskop, Haderslev, 17.februar, 60 år. Karl Anker Hjorth, idrætslærer, Ribe, 18.februar, 60 år. Gunner Johnsen (s.33), fh. sognepræst, Silkeborg, 28.febr., 75 år. Ebbe Thestrup Pedersen (s.33), professor dr.theol., Hellerup, 13.marts, 75 år. Georg Peters (r.20), fh.tømrermester, Ribe, 23.juli, 85 år. Bodil Willemoés (s.17), Brabrand, 28.juli, 90 år. Varia: Knud Erik Tygesen (s.55) er udnævnt til ambassadør i Bonn 1.april 1989. F O R S I D E B I L L E D E T Lektor Krebs, lektor Sandfeld, adj. Larsen, lektor Kofod, lektor Johansen, adj. Kastberg Nielsen, lektor Schmidt, adj. Hej- lesen og adj. Alvad. Lektor Ladegaard Pedersen, lektor Blendstrup, lektor Simonsen, adj. Andersen, lektor Askgaard, lektor Heide Petersen og adi Edelberg. Fru Sandfeld, lektor Willemoes, frk. Munck, rektor Vestergaard, lektor Mortensen, frk. Skjødt og adj. Humlum. Nye medtemmer u.år Carl Christian Brandt-Pedersen, Tarupvej 78, 5120 Odense NV Helga Kjærgaard Jensen, Skovbo, Skovvej 63, 9750 Øster Vrå R. 35 Anna Lise Pedersen, Korsbrødregade 5, 6760 Ribe S. 36 Kai Høiberg-Nielsen, Tuborgvej 228, 2400 Kbh. NV Mads Petersen, Sønderstræde 7, 2791 Dragør S.39 Thyge Svendsen, Storegade 3, 6862 Tistrup R. 53 Palle Kjær Stephensen, Tingvej 45, st.tv. 23oo Kbh.S S. 54 Else Eline Stage, Vagtelvej 24, 2ooo Frederiksberg S.64 Jette Simonsen, Frejasvej 8, 422o Korsør S.74 Gerda Gregersen, Fasanvej 4, 67o5 Esbjerg 0 S.79 Holger Torsten Dahl, Skindergade 34,lejl.l3, 1159 Kbh. K S.82 Peter Ebbe Rasmussen, Dannebrogsgade 8, 3.th. 9ooo Ålborg 5.85 Mette Nielsen, Hans Tausensgade 13, l.tv. 5ooo Odense C 5.86 Henrik Græsdal, Sjælsmark kaserne, 297o Hørsholm


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above