Page 245

BIND 10

271 RIBE KATEDRALSKOLES TRANSLOKATION 1989 Som meddelt i Ripenser-Bladet, januar 1989, finder translokationen i år sted fredag d. 23. juni kl. 10 i skolegården. Kun regnvejr kan flytte højtideligheden indendørs, d.v.s. ind i Domkirken. Så selv om vejret er køligt og blæsende, men blot holder tørt, foregår translokationen i skolegården. De kuldskære anbefales derfor ikke at være for sommerligt klædt. Translokationen varer ca.2 timer. NB! En forestående totalrenovering af Puggårdsgade vil i perioder medføre, at gaden vil være totalt afspærret. Er det tilfældet den 23.juni, er adgangen til skolen gennem Sviegade, indgang ved den gamle rektorbolig. Som tidligere stiller skolen også i år Rundgangen til vor rådighed for afholdelse af Ripenser-Samfundets jubilarreception, der finder sted umiddelbart efter translokationen. Til receptionen indbydes herved - alle årets jubilarer - tidligere og nuværende lærere og ansatte ved skolen - de nydimitterede studenter Ripenser-Samfundet 70-års jubilarer Studenter 1919 1. Albert Harry Madsen, sognepræst Lyngholmsvej 4, st. th., 9200 Alborg SV 2. Erik Oxenvad, rektor Hulgårdsvej 4, 2400 København NV 01-872675 3. Tage Haastrup, lektor Gråbynkevej 36, 2700 Brønshøj 01-285262 4. Marie Andersen, viceskoleinspektør Oplysning mangler Kristian Brudsig, Emil Hartvig Frandsen og Svend Tranum Jensen er afgået ved døden.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above