Page 25

BIND 10

19 Nyt fra Den antikvariske Samting Omkring den 1. december 1986 indledte Samlingen et meget spændende samarbejde med Nationalmuseet, nemlig om en udgravning i Ribe Domkirke. Malerens Carl Henning Pedersens udsmykning af kirkens korparti var kommet så langt, at man skred til fjernelse af krikens sikkert bedst kendte stykke inventar fra nyere tid, det såkaldte ciboriealter. Da dette var væk, skulle cementfladen derunder rettes af, og herved gik der hul på loftet til en underliggende hvælving, der var st%bt i fundamentet til alteret. Menighedsrådet henvendte sig til museerne, og vi kunne straks se, at man var st^dt på den gravhvælving, hvor man ved kirkens sidste restaurering i 19ol hensatte den sarkofag af sandsten, som traditionen siger har rummet kong Christoffer den Fyrste. Kongen d%de 1259 i Ribe, og vi ved, at han blev begravet i midten af domkirkens kor. Det fortælles endvidere, at han blev mindet med en sortblå gravsten med pålagt messingeller alabastdekoration^ Også en sten af denne type fandt man i 19ol, og den dukkede nu frem igen. Om den har været et minde over kongen, ved vi ikke sikkert, men det er om den og om sarkofagen, at traditionen slynger sig siden 15oo-årene. Fyrste fase af vores udgravning kunne afsluttes med at tage gravstenen og sarkofagen op. Stenen skal konserveres, men begge dele kan indtil videre ses i domkirken, hvor de står i dennes nordre tværskib. Hvor de til sin tid skal anbringes er ikke bestemt endnu, men alle er på forhånd enige om, at vi har at g%re med monumenter af helt usædvanlig - man t#r næsten sige Danmarkshistorisk- interesse, og som er af stor betydning for den middelalderlige kirkebygnings historie. Udgravningen er standste foreløbig af hensyn til de fortsatte arbejder med at rejse et nyt alter i kirken, men vi har aftalt med menighedsrådet, at vi kan starte igen til efteråret. Indtil da håber vi pa, at de prøver af knogler, som vi har taget op, kan bringes til at fortælle noget om alderen på de gamle grave, der afsl^redes under udgravningen. Dette vil ske ved at anven de den såkaldte C-14 metode. Der vil således være mulighed for at få mange flere spændende ting at vide om Ribe domkirke. Udgravningen er foretaget af museumsinspektorerne Knud J. Krogh fra Nationalmuseets 2. afdeling og Per Kristian Madsen fra Den antikvariske Samling. Per Kristian Madsen museums i nsepktor. NYT FRA KATEDRALSKOLEN Allerede er 2/3 af skoleåret forløbet y stille og roligt som vanligt, indimellem dog afbrudt af fællesarrangeme: ter, udflugter og fester, for som Demo krit siger:"Et liv uden fester er som en lang vej uden kroer". Udover de obligate intro- og Heimdalfester prøvede vi sidste år noget nyt: at lærerne arrangerede en fest for eleverne. Det blev til "Festihal" (som navnet siger, en indvielse af hallen til dette formål) - et gevaldigt arrangement med middag, underholdning ved både lærere og elever samt et levende jazzorkester, som fandt sted sidst i november. En succes, som vi nok vil gentage med passende mellemrum. Flere klasser og hold har været på ex— cursioner og rejser til Færøerne, til Lapland, til Rusland, til København bl.a.. Af fællesarrangementer kan nævnes filmen Silkwood", besøg af et danseteater, møde med filminstruktøren Niels Malmros (der er flyttet til Ribe) og møde med forfatteren Troels Kløvedal Skolekomedien var i år "Aprilsnarrene", som meget apropos havde premiere den 1. april. JENS VIND


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above