Page 250

BIND 10

276 Carl Evald Abelstedt, Christian Christiansen, Astrid Gehlert, Karner Hagelund, Arne Hansen, Henny Juhl, Lars Lauritsen, Peter Lund, Parmo Pedersen, Karen Sigaard er afgået ved døden. Ingen kontaktperson. 55-års jubilarer Studenter 1934 1. Erik Hoppe, provst Prins Valdemarsvej 62, 2820 Gentofte 01-655272 2. Ellen Boyer-Søgaard (f. Jensen) C.F. Richsvej 99 D, 2000 Frederiksberg 01-867909 3. Aage Kiilerich, lærer Lollandsvej 8, 4200 Slagelse 4. Kirsten Frederiksen (f. Willumsen) Ringvejen 35, 7300 Jelling__________________ 5. Karen Simonsen Bech, lærer A. Søesvej 17, 7700 Thisted 6. Hans Iversen, civiling. Stumpedal 5, 2730 Herlev 7. Johannes Feilberg Jørgensen, politimester Mommarksvej 18, 8600 Silkeborg 8. Valdemar Nicolaisen, u.mester Oplysning mangler 9. Gunnar Pedersen Oplysning mangler 10. Johan Jacob Gram Blom TUchsen, civiling. Jernbanevej 26, 4450 Jyderup Harald Deigaard, Harald Møllgaard Balslev, Carl Otto Drehn, Jørgen Kærn, Erik Theisen Nørregaard, William Oehlenschiager, Karl Andreal Teilmann, Carl Tholstrup, Arne Mygind Sørensen er afgået ved døden. Kontaktperson Kirsten Frederiksen (nr. 4). 03-520653 05- 871084 07-921356 02-940988 06- 820809 03-476087 Realister 1934 1. Paul C. Andersen, købmand Geneesgade 8 h, 8700 Horsens 2. Aage J. Bundgaard, prokurist Seminarievej 55, 6760 Ribe 05-629495 05-420367


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above