Page 26

BIND 10

20 LAURIDSENS LEGAT 8 6 RIPENSER-SAMFUNDETs legatudvalg har den 1. januar 1987 foretaget uddelingen af direktør cand. pharm. Niels Peder Lauridsen og hustrus leget til studenter fra Ribe Katedralskole. Stud.polyt. Claus Pedersen, Søborg, stud.mag. Svend Falkner Sørensen, Århus, stud. Jan Andersen, Århus, stud. Lisbeth Holst, Viby J., stud.oecon. Erik Q. Hansen, Viby J., stud.oecon. Kjeld Bundgaard Olesen, Århus, stud.jur. Hanne Krag Ingvardsen, Århus, stud.polyt. Karl Ventzel Vejrup, Gentofte, stud. Jørgen Aagaard, Gredstedbro, stud.ing. Jørgen Schmidt Kristensen, Lyngby, stud.pharm. Jette Tjørnelund, København, stud. Grethe Løhde, København, stud.oecon. Jesper Nielsen, Århus og stud.scient. Gert Hedegaard Jensen, Århus har hver modtaget kr. 4ooo. Med dette nummer af RIPENSER-BLADET følger giroindbetalingskort til betaling af kontingent for 1987. Hurtig indbetaling sparer RIPENSER-SAMFUNDET for udgifter til rykning. Kontingentet udgør 5o kr. og for årgangene 1982-1986 3o kr. Årets studenter er som hidtil kontingentfrie. Girokortet kan også bruges i Norge og Sverige. Medlemmer i andre lande bedes betale i chek og medsende girokortet. Ved betaling i fremmed valuta bedes man tage i betragtning, at RIPENSER-SAMFUNDET ved veksling skal erlægge et ikke ubetydeligt gebyr. Girokortet kan kun benyttes til betaling af kontingent. Gaver til foreningen eller til Understøttelsesfonden sendes separat til kassereren, og adresseændringer sendes kun til sekretæren Poul Noer, Nordkildevej 15, 323o Græsted, o2 - 291443. Kasserer: Kirsten Grünfeld, Rønne Allé 15 A, 345o Allerød, giro 1 06 66 76.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above