Page 265

BIND 10

7. Else Zeuthen Oplysning mangler 291 8. Finn Bjerrum, korrespondent Dagmarsgade 28, 2200 København N 01-815642 9. Inger Rasmus (f. Nørgaard Christensen), lærer Carl Nielsensvej 10, 7400 Herning 07-125361 10. Lars Dybdal, lærer Løkkensvej 981, 9480 Løkken 08-991093 11. Peter Gude, dyrlæge Engdraget 8, 0. Vedsted, 6760 Ribe 12. Esther Gamborg Kjærsgaard (f. Holm), korrespondent Kalendervej 2, 8210 Arhus V 13. Søren Krog, lærer Seminarievej 111, 6760 Ribe 05-420861 14. Ulla Müllern (Sandmark Liefwendal), talepædagog S-36200 Tingsryd, Sverige 0477/12074 15. Per Lindhardtsen, bibliotekar Røntoftevej 55, 2860 Søborg 01-673481 16. Erik Ludwigsen, læge GI. Præstegade, V. Snogbæk 6, 6400 Sønderborg 17. Vibeke Ingerslev (f. Lyck), bankassistent Ulrichs Allé 76 A, 6270 Tønder 04-725174 18. Poul Neergaard, læge østergade 27, 5610 Assens 09-711006 19. Dora Kroq (f. Hellmund Nielsen), lærer Seminarievej 111, 6760 Ribe 05-420861 20. Inge-Lise Dalager (f. Schmindt), cand.phil. Heisesgade 35, 2100 København 0 01-751481 21. Asbjørn Rønn-Simonsen, advokat Holch Winterfeldts Allé 7, 2900 Hellerup 01-610025 22. Helle Zerlang Skovbakkevej 17, 2920 Charlottenlund 01-632573 23. Poul Gerhard Andersen, lærer Oplysning mangler 24. Marie Ryberg (f. Antonius), lærer Chr. Bergsvej 12, 7330 Brande 07-181101 25. Lars Bjersing Sverigesvej 8, Frederiksberg, 4180 Sorø 26. Finn Borum, advokat Skt. Jacobs Plads 6, 2100 København 0 01-269268


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above