Page 27

BIND 10

21 NYT FRA RtBE OG OMEGN Niels Bruun (st.38) udstillede sine nyeste billeder sidste efterår på MidtSønderjyllands Museum på Gram Slot samt hos Rubin & Magnussen i København. Ribe Kunstmuseum havde i oktober en fotoudstilling med Ribe-billeder af Hugo Matthiessen og 6 nulevende Ribe- fotografer og i marts måned en retrospektiv udstilling af tegninger og malerier af N.J. Steenholdt fra Gre- stedbro. Sparekassen Sydjylland har udsendt to nye lokalhistoriske publikationer om Anders Bording (nr. 2o), der i 1966 udgav landets første avis, Den danske Mercurius, endda skrevet på vers og om C. Willemoes (nr. 21), redaktør af Ribe Stiftstidende og æresborger i byen. Samtidig er der opsat en mindetavle for redaktør Willemoes på "Stiftens" bygning i vægtergade. Jacob Riis er kommet på frimærker i Spejderne i Ribe, 1. trop, har fejret 7o ars jubilæum. Den gamle logebygnins i Set. Laurentii Gade er købt af staten og vil med en nybygning blive forbundet med Bispegårdens gamle klosterfløj. Udvidelsen skyldes øget krav til administration og mødelokale. Ribe-mønten 1986 viser Hans Tavsens Hus, landets ældste eksisterende bispegård. Trevor Sampson. keramiker i Ribe, beklager, at sprøjtning og brændnælde- lugning går ud over vor bestand af sommerfugle, som han i øvrigt selv avler og udsætter i Slotsbanke området. Om vinteren laver han sommerfugle i Ribe-julemærket 1986. som FDF/FPF i Øster Vedsted star bag, blev tegnet af tidligere amtsarkitekt Jesper Terman- sen og forestiller hans hus i Fiskergade 3. Ribe-platten 1986 er tegnet af Gustav Holgersen og viser den gamle apoteksbygning i Fiskergade. Heksespillene. der blev opført på pladsen bag Tårnborg sidste sommer, blev en stor succes. Overskuddet på ca. loo.ooo kr. blev skænket til Det antikvariske Selskab i anledning af dets loo års jubilæum. Dette års historiske spil er "Da de fannikere snød de gode Ribe-købmænd". Der spilles 25. juni - o5. juli. Carl-Henning Pedersen har afsluttet sit arbejde i Domkirken. Udsmykningen består af 3 dele - kalkmalerier i apsis hvælvingen, 5 glasmosaikker og 7 stiftmosaikker i apsisens vinduer og blindarkader. Ciboriealteret er fjernet, og et nyt alter vil være opstillet til festgudstjenesten den 13. september. Postvæsenet har udgivet 3 frimærker med motiver fra udsmykningen. Ved tre koncerter i marts måned, hvoraf den ene blev transmitteret af Danmarks Radio, opførtes Brahms "Ein deutshes Requiem" af Katedralskolens kor sammen med andre syd- og sønderjyske kor og Sønderjyllands Symfoniorkester. Rosenborgsamlingens direktør. Mogens Behcard, tidligere antikvar i Ribe har i Antikvarisk Selskab for en fuldt besat rådhusbal holdt et fængslende og humørfyldt foredrag om Christian den Fjerde og hans Rosenborg, ledsaget af 73 (sic!) lysbilleder.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above