Page 276

BIND 10

302 33. Kirsten Kottal Larsen, cand.mag. et interpræt. Spegelbakken 4, 8520 Lystrup 06-225150 34. Anna Andresen (f. Lauridsen), lærer Tjørnebakken 31, 6510 Gram 04-822046 35. Nils Kraq Møller, adjunkt Lyøvej 79, Starup, 6100 Haderslev 04-529454 36. Tove Husted (f. Husted Nielsen), lærer Bjerget 7, 5672 Broby 09-632475 37. Birgit Werge (f. Rasmussen), fysioterapeut Lodbrogsvej 14, Stilling, 8660 Skanderborg 06-572278 38. Jens Martin Risem, adjunkt Højtoftevej 35, 6700 Esbjerg 05-139406 39. Aase Schmidt, cand.psyk. Rosenstien 18, 6000 Kolding 05-503068 40. Hans Peter Søgård, lærer Syrenvej 27, 6740 Bramming 05-172392 41. Niels Brønnum, lærer Rørholmsgade 17, 4., 1352 København K 01-153096 42. Torben Timmerby, edb-operatør FOrderbogen, Wassersleben, D-2391 Harrisleben - Tyskland 43. Ester Katrine Uhrenholdt, skatterevisor Moesgårdsvej 17, 8270 Højbjerg 06-274752 44. Jonna Vejrup, lærer Mulvadvej 20, 6740 Bramming 05-172319 Der er ikke modtaget oplysninger om de følgende 18 studenter: 45. Lis Abildtrup, lærer 46. Sigrud Dalsgaard, lærer 47. Jørn Dam, konsulent 48. Niels Harpøth, tandlæge 49. Jens Bach Jepsen, geofysiker 50. Bent Kjær, lærer 51. Birthe Ladefoged, lægesekr. 52. Frede Levring, civ.ing. 53. Gunnar Lose, læge 54. Gunner Jermiin Nielsen, adjunkt 55. Johanne Lyngby (f. Nielsen), lærer


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above