Page 293

BIND 10

319 De M/!#M ipa/fer Tanker fra en "gamme!" ripenser B e n t e Cr ø n 7?uc?o77'sen 8 i u d e n i 7 9 8 7 S y g e p i e j e r s A e 7986 F r e d e r i c i a s y g eAu s 7986 Opfordringen til at skrive i "De Unges Spalter" må jo nødvendigvis få nogle ud af busken. Det har e- gentlig ikke strejfet mig, at læsere af Ripenser-Bladet kunne have interesse i mine oplevelser, for det skal jo ikke blive en brevkasse. Men som redaktionen rigtig nok skriver, vil indlæg om vi unges oplevelser og krav til os om hurtige ændringer og omskiftelige tilværelser kunne bringe et pust af nyt liv i Ripenser Bladet. Dog vil jeg skynde mig at pointere, at jeg ikke hører til den kategori, som kun åbner bladet for at se adresselisten. Dertil værdsætter jeg det for højt. Jeg er matematisk/fysisk student fra 1981. I slutningen af 1982 startede jeg sygeplejeuddannelsen, som jeg fuldførte i foråret 1986. Da jeg startede uddannelsen kunne jeg ikke rigtig forstå, at* man skulle have en studentereksamen for at have en chance (det var ikke et obligatorisk krav, nærmere et uskrevet). 26 ud af 30 elever fra mit hold havde enten HF eller studentereksamen. Disse uskrevne krav har imidlertid ændret sig til nogle lavere, idet skolerne har svært ved at skaffe elever pga. en dårlig beskæftigelsesprognose, lønniveau og meget mere, men det er en historie jeg ikke vil ind på. Det viste sig imidlertid at være en fordel for mig at have taget en studentereksamen. Først og fremmest betød læseteknikken meget for mig, dernæst betød evnen til at prioritere lektier også meget. Ud over det er færdighederne til at formulere sig en dejlig gave at have med sig til sygeplejeuddannelsen. Nu har jeg været uddannet i 3 år og arbejder på en almen medicinsk afdeling i Fredericia. Som det sidste nye har jeg sammen med 4 andre sygeplejersker fra afdelingen været drivkraft bag en omstrukturering over 1 år i afdelingen fra rundepleje til gruppepleje. Man har i sygeplejen nogle begreber som "rundepleje" og "gruppepleje". Rundepleje er én i mange år benyttet plejeform baseret på tidsbesparelse, effektivitet og klinisk kvalitet hen over hovedet på patienten (kold sygepleje). Gruppepleje betyder at færre personalemedlemmer giver en mindre gruppe patienter (6-10) den fulde omsorg under en indlæggelse og med patienternes egen medvirken. Det bevirker i den sidste ende større tilfredshed hos alle parter og nok også kortere indlæggelsestid og færre indlæggelser. Det har været meget interessant, i denne nytænkningstid og især økonomisk fattige tid, at have været med til at skabe en smule brugervenlighed på sin arbejdsplads. Det betyder også, at vi på selv en offentlig arbejdsplads


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above