Page 294

BIND 10

320 handler direkte motivation, som man især i erhvervslivet satser på for at holde på sit personale. Det jeg vil fortælle læserne er at sygepleje ikke kun er at give medicin og gå stuegang med overlægen. Sygepleje er meget mere, som man selv skal være med til at skabe. Man kan med fordel som sygeplejerske tage merkonomkurser ( kurserne hvor alle "mappedyrene" går). Jeg tog sidste år Ledelse og Samarbejde, hvilket var meget inspirerende og anvendeligt i mit daglige arbejde. Sygepleje er også, at man kan være en lille smule socialrådgiver, rengøringskone, mægler, leder og underviser. Man har for resten mange pædagogiske opgaver som sygeplejerske. Forestil dig, at du fik sukkersyge og skulle sætte dig ind i sygdommen, dens behandling og nødvendige ændringer i levevis. Det er sygeplejersken, der lærer dig alt om dette. Som et andet eksempel på sygeplejerskens pædagogiske arbejdsområde er, at alle elever, som uddanner sig til medhjælpere eller syge- pljersker, under hele uddannelsen undervises af sygeplejersker. For at vende tilbage til, hvad jeg også har fået med mig fra min gymnasietid, kan jeg skrive ord som selvsikkerhed (en studentereksamen kommer de fleste ikke sovende til), prestige (det var jo på Ribe Katedralskole), fællesskab og glæde ved at møde nogen man véd, der har gået på Katedralskolen; uanset om det er på Odense banegård eller man i en klasse har sat hinanden stævne. Det sidste gjorde vi i vores klasse (som iøvrigt stiftede Humørlegatet i sin tid) en lørdag aften i 1986. Selvom det var 5 år siden vi sidst havde set hinanden, hyggede vi os alligevel. Ja, selv da jeg ringede til redaktionen for nylig fik jeg en vældig snak med Mogens Juhl, trods det, at jeg ikke kender ham, men vi er begge studenter fra Ribe Katedralskole, blot med 42 års interval; det er fællesskab! Om dette indlæg kan være medvirkende til at skærpe andre "nyere" studenters interesse for at skrive i Ripenser-Bladet vil tiden vise. Jeg synes tanken er god. I øvrigt er jeg uenig med redaktionen i at "ældre" studenters indlæg har været "tung læsning". De er af en anden generation med mere stive former. Man skal se ind bag indlæggene: Hvilke lokaliteter er beskrevet, personer, bestemte lærere, fotos, episoder osv., så bliver det spændende læsning. N!ELS R FIMSEN tySBEHANDUNGENS OPFtMDER HAVDE HER StT HEDREHJEM 1889 1893 I Ribe Stifts-Tidende for den 18. december 1912 læses følgende: Paa Stiftamtsgaardens Facade ud til Puggaardsgade har Kammerherre Stemann med Indenrigsministeriets Samtykke i Dag ladet anbringe en Mindetavle for Niels Finsen. Den smukke Tavle er tegnet af kgl. Bygningsinspektør I.V. Petersen og af Billedskærer S. Sørensen i Odense udført i Savonnieresten (fransk Kalksten).


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above