Page 295

BIND 10

321 Ribe Katedraiskotes anden kvindetige student F r a F / i s a 6 e t / R r o d e r s e n f s . 5 0 1 , som n u d r i v e r R e n t z o n s Ro gRa n d e i 1 P i b e R a r v i m o d t a g e l f ø lg e n d e . * Det var med megen interesse, jeg læste artiklen om Ribe Katedralskoles første kvindelige student Kirstine Margrethe Styrup i januar nummeret af Ripenser-Bladet. Min faster Maren Brodersen mente altid, at hun var den første' kvindelige student fra Ribe Katedralskole, der havde gået på skolen sammen med drengene. Hun var klar over, at der var en tidligere kvindelig student, men mente at der var tale om en privatist. I hvert fald må hun ha ve været Ribe Katedralskoles anden kvindelige student, og den første pi ge der gik på skolen sammen med jævnaldrende drenge (Kirstine Margrethe Styrup var 3-4 år ældre end de fleste af drengene. Red.), samt skolens første kvindelige matematiker. Og R i i s a b e t R R r o d e r s e n s k r i v e r v i d e r e om s i n f a s i e r . * Maren Brodersen blev født 12. oktober 1886 i Nr. Nebel som datter af dyrlæge Hans Chr. Brodersen og hustru Mette Kirstine f. Jakobsen. Hun blev optaget på Ribe Katedralskole 13 år gammel i 1900 og matematisk student med udmærkelse som 17-årig i 1904. Jeg har selv i min tid på skolen konstateret, at hun også var med på studenterbilledet fra 1904. Maren var som storesøster til to kun lidt yngre brødre vant til at omgås drenge, og hun havde derfor ikke svært ved at klare sig blandt dem. Som alle piger på den tid havde hun to lange fletninger, som drengene havde svært ved at holde fingrene fra, men det var der råd for. En dag spækkede hun dem med knappenåle, og de første drenge der forsøgte sig lod som ingenting, så de efterhånden alle fik mulighed for at prøve. Derefter fik fletningerne lov til at være i fred. Det første år måtte hun ikke gå ned i frikvarteret, men skulle i- følge ministeriets tilladelse til hendes optagelse i skolen opholde sig i rektors bolig. Allerede å- ret efter var der imidlertid 8 piger på skolen, og så blev forbudet ophævet. (Varen R r o d e r s e n sammen med s i n e b r ø d r e R a n s o g L a u s t o . 7 90,?. På d e t t i d s p u n k t v a r f l e t n i n g e r n e i R v e r t f a i d v e d b ø j t i d e l i g e l e j l i g h e d e r s a t op p å R o v e d e t .


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above