Page 296

BIND 10

322 Mens hun gik på Ribe Katedralskole, boede Maren Brodersen hos enken efter boghandler Chr.F. Ter- mansen Sofie Termansen og hun kunne således let gå hjem i mellemtimer og lignende. Man kan godt undre sig over, at en 13-årig dyrlægedatter fra Nr. Nebel blev en af de første piger på Ribe Katedralskole, men tilknytningen til Ribe var der, idet Maren Brodersens morfar Laust Jakobsen i årene 1875-99 ejede Klaabygaard ved Ribe. Desuden vil familietraditionen vide, at en af Ribes kendte borgere gerne ville have sin datter optaget, men ikke syntes, at hun skulle være den første. (Stiftamtmand Stemann's datter, Ingeborg, blev optaget å- ret efter. Red.) Maren Brodersens brødre fulgte ikke efter hende til Ribe, men tog præliminæreksamen i Tarm. Hun blev optaget på Universitetet, hvor hun studerede matematik, og de på dyrlægestudiet ved Landbohøjskolen, og i nogle år boede de alle tre i en 2S værelses kvistlejlighed på Frederiksberg. De fik ikke penge hjemmefra, men kun pakker. Maren fik Kommunitetet og brødrene stipendier fra Landbohøjskolen. De sendte vasketøj hjem hveranden måned, og brødrenes kammerater kunne lokkes til at hente det på posthuset mod lejlighed til at hilse på deres studentersøster. Maren Brodersen fuldførte ikke sit universitetsstudium. Hun blev forlovet, og svigermor mente, det var vigtigere at lære husholdning 26. maj 1912 blev hun gift med civilingeniør Max E. Steppinge og efterhånden mor til 5 piger. Skæbnen magede det imidlertid sådan, at hendes yngre bror (min far) blev dyrlæge i Skærbæk, og hans 4 børn alle studenter fra Ribe Katedralskole. Dermed fik Maren Brodersen Steppinge lejlighed til at følge skolen, og da hun i 1954 fejrede 50 års jubilæum samtidig med, at hendes yngste nevø blev student, fortalte hun fra talerstolen om sin tid på skolen. Hun var også som den eneste fra sin årgang, men sammen med min søster og mig, til stede ved 60 års jubilæet i 1964. Akkurat på det tidspunkt var det i- midlertid ikke noget særligt at blive student og derfor heller ikke at fejre jubilæum. Maren Brodersen Steppinge blev 90 år og var åndsfrisk og godt til bens næsten til det sidste. ¡ndsamtingen ti) understøttetsesfonden I maj nummeret af Ripenser-Bladet gjorde vi kort rede for understøttelsesfondens historie og nuværende funktion og status. Samtidig opfordrede vi - kraftigt - medlemmerne til at yde bidrag til fonden, således at foreningen ved den årlige translokation fortsat kan uddele et "pænt" legat til en af årets studenter. Legatet er p.t. på kr. 3.000. Lad det være sagt straks: medlemmerne sad ikke vores appel overhørig, og indsamlingen har nu givet et resultat på ca. kr. 7.000 - et både meget føleligt og opmuntrende resultat! Da det er meningen, at fonden og dermed dimittend-legatet helst skal kunne hvile i sig selv, forstået på den måde, at renteindtægterne skal være grundlaget for den årlige uddeling, vil vi muligvis gentage indsamlingen næste år. Ved translokationen d. 23. juni modtog - åbenlyst helt fortjent - Flemming P. Rasmussen Ripenser- Samfundets legat, og fra bestyrelsen vil vi gerne rette en stor og varm tak til de medlemmer, der har ydet bidrag - store såvel som små - til formålet, og derved har gjort det muligt for foreningen at markere sig på denne festlige måde. På b e s t y r e l s e n s v e g n e 0 7 e TVarTcer


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above