Page 297

BIND 10

323 Transtokationen 1989 Puggårdsgade var i juni i år brudt helt og aldeles op, og deltagerne i translokationen måtte undvære den kendte skolevej med det buede gadeforløb og de toppede brosten. Men da rektor Bent Karsdal fra skolens gamle talerstol bød velkommen til Ribe Katedralskoles translokation 1989 var alt i skolegården på plads, studenterne med deres huer, Thomas Alvad ved klaveret og sommersolen på en skyfri himmel. Der blev budt velkommen til alle, men først og fremmest til årets studenter samt til Elisabeth Agerbæk og Gudmund Boesen, der begge blev studenter fra skolen i 1924. I fuld overensstemmelse med traditionen og de nye studenters situation var den indledende fællessang "Den signede dag med fryd vi ser". Rektor aflagde nu sin beretning, og kunne indledningsvis konstatere, at eksamen for de flestes vedkommende havde været en helt udramatisk afslutning på et forløb. Men han fortsatte: "For 22 af jer har afslutningen været mere dramatisk end godt er - først og fremmest for jer, men også for skolen og for gymnasiet som sådan. Om karaktersagen vil jeg kun sige, at 22 karakterer ud af 2450 på 81 eksamensbeviser ikke skal overskygge det væsentligste: skolen er stolt over at kunne dimittere 81 studenter, og jeg er glad for, at jeg har kunnet underskrive 81 eksamensbeviser, hvor der ikke er nogen som helst faglig tvivl om karakteren. De fejl, der har været, er der talt og skrevet nok om. Jeg mener også, at ministeriet har imødekommet de helt naturlige krav, jeg har bedt om på skolens vegne: nemlig en hensyntagen til eleverne, således at I ikke fik flere fag end de andre og at I selv kunne afgøre, om I gik op i tysk eller historie. Jeg synes, at det var godt, at I valgte at gå op i tysk igen, og at I gjorde det så helt udmærket". Rektor omtalte endvidere gymnasiereformens indflydelse på mulighederne for valg af fag både på høj- og mellemniveau og konkluderede, at reformen har givet flere muligheder. Endvidere kunne rektor udtrykke glæde over tilgangen af elever til Ribe Katedralskole. Fra næste år vil der være ialt 15 klasser på skolen, og det vil betyde, at man må rykke lidt mere sammen, og at asylet må geninddrages. Det øgede antal elever betyder også, at der kan ansættes flere lærere. Der ansættes således 3 lærere i faste stillinger samt yderligere 3 i midlertidige stillinger. Bent Karsdal gav også udtryk for behovet for plads til skolens samlende aktiviteter: "Vi har i høj grad savnet et sted, hvor en hel skole kunne være samlet. Jeg håber, at vi får mulighed for engang at overdække rundgangen, og at Ribe amt vil kunne finde midler hertil". Rektor takkede for det gamle skoleårs store samlende begivenheder og takkede herved dem, hvis arbejde havde gjort dem mulige. Med udgangen af skoleåret 88/89 holder Gunnar Muhlmann orlov, og Hanke Hansen holder op efter at have varetaget musikundervisning i en halv stilling. Disse lærere modtog blomster som et symbol på skolens tak. Bent Karsdal sluttede sin beretning: "Jeg kan sammenfatte det: tak til alle for skoleåret 1988/ 89". Kantatens 1. del opførtes nu under Steen Hansen og Gunnar Muhlmann' s ledelse og til akkompagnement af Thomas Alvad. For os, der selv har været aktører i opførelsen af dette stemningsfulde stykke musik med dets hyldest til skolen og byen, vil kantaten formentlig forblive højdepunktet i translokationen. Herefter uddeltes eksamensbeviserne, og rektor holdt sin tale:


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above