Page 298

BIND 10

324 U W & M g A H T H W , Æekfor Bent Æarsda l "Kære studenter: Hjertelig tillykke med jeres eksamen og tak for det samarbejde, vi som skole og lærere og I som elever har haft i de 3 år, I har gået på skolen. Jeg vil prøve at se lidt frem - eller prøve at beskrive nogle tendenser, jeg tror kommer til at gælde fremtidens og jeres arbejdsmarked. Et udgangspunkt for en vurdering er, at der bliver færre på arbejdsmarkedet. Det er næsten den sikreste forudsætning. Det kan man sige på baggrund af fødselstallet for de enkelte år. I 1960' erne udgjorde en ungdomsårgang næsten 90.000, nu er den ca. 70.000 og om nogle år 50.000. Der bliver færre om at dele - eller måske snarere færre om at udføre arbejdet. Et andet udgangspunkt er, at arbejdstiden sikkert falder, og at kravene og forventningerne til velfærd og velstand ikke falder. Et tredie udgangspunkt er, at det mest sikre, man kan sige om fremtiden, formentlig er, at den vil være præget af endnu hurtigere forandringer end dem, vi har gennemlevet i de sidste årtier. Det betyder, at specialviden forældes hurtigere og hurtigere, og at der skal lægges mere vægt på grundfag. Det betyder også, at behovet for efteruddannelse vil stige. Alene af teknologiske årsager vil indbegrebet livslang uddannelse høre sammen med kvalifikationskravene på arbejdsmarkedet. Behovet for efteruddannelse kommer også ved, at jobskift og o- vergang til andre funktioner bliver langt hyppigere. Et bud fra Handelshøjskolen på behovene på det private arbejdsmarked lyder: Med et totalt mindre antal arbejdstimer skal der altså skabes en større mængde værdi, primært baseret på intellektuelt arbejde som design, produktudvikling, forskning og organisation . Et andet bud - hentet fra ingeniøruddannelserne - lyder: kravet til uddannelse er først og fremmest, at der skabes et solidt fundament i grundfagene. Det skal kombineres med en evne til omstilling og evne til specialisering. Specialisering er mere en generel færdighed end et krav fra efterspørgerne om konkrete specialer. Et væsentligt krav vil være integration af færdigheder. Den stigende internationalisering samt behovet for indsigt i helheder taler for, at sprog, økonomi, økologi m.v. integreres i uddannelserne. I grunduddannelserne er det snarere evnen til at arbejde i integrerede grupper rummende forskellige fag, der skal styrkes. Den klare konklusion er: styrkelse af grundfag - og specialisering og viden om andre områder gennem efteruddannelse. Det jeg gerne ville med disse forudsigelser eller tendenser er, at i dem er meget at være tilfreds med som student. Der er mange tendenser, der giver udfordringer. Det kan godt være, I føler, at konkurrencen om studie


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above