Page 304

BIND 10

330 F7e/wn7ng P . Pa smu s s en dagligdag. Dette talent har hos legatmodtageren vist sig ved en ihærdig indsats i Mercurius-redaktionen, en indædt kamp for at højne klassefesternes sociale og intellektuelle niveau, og en uspoleret lyst til at lave underholdning af høj klasse ved KILK og mange andre arrangementer. Dette års legatmodtager jonglerer med både scenekasse og ølkasser, med kvikke rim og friske toner så energisk og spontant, at Ripenser -Samfundet med allerstørste fornøjelse giver sit legat til: Flemming Rasmussen, 3.a." Rektor gav nu en række praktiske oplysninger, hvorefter forsamlingen sang "Hvor smiler fager -" og translokationen 1989 på Katedralskolen var til ende. Knap var sangen forstummet førend strømmen ind til receptionen begyndte. I løbet af kort tid var rundgangen fyldt med glade studenter og ivrigt snakkende jubilarer. Til de ældre lidt langsomt gående årgange var der reserveret borde i pigernes gamle gymnastiksal. I løbet af en times tid var fadene med 800 sandwiches samt 125 flasker hvidvin tømte og jubilarerne vandrede så ud i byen til frokosten med de gamle kammerater . 07e MarAer Bittedtekster 3. Leif Steiness sætter stole op 4. Poul Noer R-S 5. Frank Hansen r.39 s. 34 11. Studenter 1989 12. Torben Øtoft og Dorthe Hansen s.89 13. Elisabeth Agerbæk og Gudmund Boe- 15. Peder Vind s.29 tak til skolen 19. 400 glas hvidvin og 800 sandwiches står parat til receptionen 20. Frede Nielsen s.29 21. Desværre er navnet glippet 22. Erik Hoppe s.34 23. Mogens Juhl s.39 24. Elsebeth Thygesen Kristensen, Vera Paaske Svane og Laura Enkelund s.39 25. Peter Hansen r.34


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above