Page 316

BIND 10

342 Lænkebogen Ved en reception d. 15. juni 1989 på Ribe Katedralskole og Stift Bibliotek (det nye officielle navn på de to biblioteker, som skolen huser) præsenteredes Lænkebogen efter to års konserveringsarbejde . De fleste, der har gået på skolen, har nok hørt om Lænkebogen, men de færreste har set den, og sikkert endnu færre ved, at bogen er et leksikon skrevet på latin og i sin tid brugt i undervisningen. I lektor Hejlesens film om Ribe Katedralskole ser man i et kort klip bogen blive evakueret ved tyskernes beslaglæggelse af skolens bygninger i foråret 1945; men ellers har den ligget godt gemt og skjult i rektors pengeskab. Bogbinder Per Laursen fra Det kgl. Biblioteks konserveringsværksted fortalte fængslende om den omfattende og komplicerede arbejdsproces, bogen har været i- gennem. Hver enkelt af bogens knap 1000 bladark er tør- og våd- renset. Gennem afsyringsbade er pH bragt til neutralområdet. Papirskader som f.eks. manglende hjørner er udbedret med en papirudfyldningsteknik, der giver så fine resultater, at overgangen mellem gammelt og nyt papir er næsten usynlig. Herefter er bogen genindbundet med anvendelse af det oprindelige og nu restaurerede bind, beslag etc., og hvad der manglede er genfremstillet i afstemte materialer, så helheden ikke ødelægges. Af forskningsmæssige grunde skal en konservering altid kunne ses. Da Lænkebogens titelblad med trykkeår mangler, har Per Laursen sammenlignet den med Det kgl. Biblioteks eksemplar, der har trykkeåret 1598, og mener at kunne fastslå, at de to bøger er trykt med samme sats og derfor er samtidige. Det er dog tvivlsomt, om Per Laursens konklusion er korrekt, idet en fortegnelse fra 1590 over skolens bøger nævner en bog, som formodes at være Lænkebogen . #ecf. Ved Lænkebogens tiibagekomst Tate holdt ved receptionen d. 15. juni 1989 af bibliotekar Lars llsøe I august sidste år havde jeg en l.g inde i dette lokale for at fortælle dem om hvad biblioteket rummer og om hvordan man bruger det. En dreng spurgte så: "Må jeg se Lænkebogen?" Jeg måtte så sige, at lænkebogen ganske vist har været ubrudt på skolen i 400 år, men at den i øjeblikket ikke var på skolen. "Hvor er den så?" "Den er til konservering." "Hvad er det?" "Ja, det er en slags hospitalsophold for gamle bøger med skrøbeligt helbred. Hvis vi bliver i billedet, så kan jeg sige, at den har været både på kirurgisk og medicinsk afdeling. Og dér har den været i næsten 2 år, men vi regner med at den er tilbage igen inden skoleåret slutter. " Og det stemmer, for her er den, lige udskrevet fra hospitalet, hvor den har været under kyndig og dygtig lægehånd. Det varmer naturligvis at høre, at der er elever og bag dem for


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above