Page 317

BIND 10

343 t/ecf ind7æg^ge7s en ældre, for hvem lænkebogen er et begreb. Men det er kun tilfældet, hvis den bliver vist frem, og hvis der bliver fortalt om den. Jeg vil derfor også benytte lejligheden til at fortælle om, hvad lænkebogen er og hvad den betyder for dette sted. Hvad er en lænkebog egentlig? Det er en i bred forstand middelalderlig bog, der har været lænket til et bord eller en pult. Det kan typisk være en Bibel i en kirke, det kan være en ofte benyttet bog på læsesalen i et bibliotek, eller det kan som her være et leksikon, der er lænket fast til et kateder i skolestuen. Der er ikke mange af disse lænkebøger, der er bevaret i Danmark. Og af lænkebøger fra skoler er der, såvidt jeg ved, kun et par stykker tilbage. Det er spændende at have en lænkebog, men det berettiger ikke i sig selv den kostbare konservering, som denne har været igennem. Er grunden til konserveringen da bogens indhold? Lad os se på det. Lænkebogen er et opslagsværk, et latinsk leksikon, skrevet af Ambrosius Calepinus. Værket er ret kendt, almindelig udbredt, og typisk for sin tid. Og der findes i dag en del overleverede eksemplarer af værket. Lænkebogen er altså kulturhistorisk interessant, men heller ikke dette berettiger i sig selv til restaureringen. Er det da bogens alder, der gør den til noget særligt? Nu snerper det. Lænkebogen er trykt engang i sidste halvdel af 1500-tallet, præcis hvornår ved mine kilder ikke. Forsiden er nemlig revet af. Men om det nøjagtige trykkeår tror jeg konservator Per Laursen senere vil kunne fortælle nyt. Lænkebogen er gammel, men i dette bibliotek er en bog fra sidste halvdel af 1500-tallet ikke noget enestående. Der er flere bøger, som er ældre. Så det er ikke det. Men nu kommer det. Det er den bog, der har været længst tid på skolen, ja, det er den eneste bog, der er bevaret fra skolens ældste bogsamling. De andre bøger fra den gamle bogsamling er slidt op, gået i opløsning på grund af dårlig pleje og opbevaring, eller røvet af den svenske general Torsten Stålhandske i Torstenson- krigen 1644. De er alle væk, undtagen denne bog, som lænken har holdt fast i over 400 år. Vi ved, hvem der har givet skolen bogen. I 1550 blev ripenseren Jacob Sørensen rektor på skolen. Han var optaget af reformationens ideer og havde studeret i Witten- berg, og han var dybt engageret i sprog, filosofi og teologi. Han var rektor i 6^ år, så blev han kapellan og senere sognepræst ved St. Catharine Kirke. Selv om han skiftede arbejdsplads, mistede han ikke sin interesse for skolen og dens undervisning. For at lærere og elever kunne udvide deres kundskaber, købte han forskellige værker og herunder altså det latinske leksikon til skolen. Det synes jeg er smukt. Og i en fortegnelse over skolens bøger fra 1590 nævnes det udtrykkeligt at den er lænket til et kateder.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above