Page 319

BIND 10

345 Nyt fra Den antikvariske Samiing Ribes Vikinger - ny udstilling i Hans Tavsens Hus "Det er godt, at den 1. juli 1989 ikke kun skal huskes som den dag 5-øren og 10-øren forsvandt, men også som den dag Ribe fik sit vi- kingemuseum". Disse ord udtalte rigsantikvar Olaf Olsen bl.a. ved festlighederne omkring åbningen af den nye udstilling i Hans Tavsens Hus. Og festligt var det, og festligt skulle det være. - Siden er folk strømmet til, og den første måned fandt over 5000 besøgende vej til Hans Tavsens Hus. Udstillingen beretter om Ribes spændende oprindelse i begyndelsen af 700-årene. Handelspladsen er ikke groet frem, men har fra starten været velorganiseret og planlagt. Området på åens nordside blev inddelt i en række parceller vinkelret på åen, allerede før de første håndværkere og handelsfolk slog sig ned. En stor del af udstillingen belyser disse håndværkere. De fremstillede perler af glas samt spillebrikker og smykker af rav. Metalstøberen støbte genstande af såvel bronze som guld. Der er også fundet spor efter skomagerens og kammagerens arbejde, ligesom man kan se, at smeden har været i gang. Ved udgravningerne i Ribe har man fundet flere tusinde stykker håndværksaffald og halvfærdige genstande. Disse belyser på enestående måde vikingetidens arbejdsprocesser, og udstillingen i Hans Tavsens Hus er utvivlsomt det sted i Danmark, hvor dette emne nu er bedst belyst. På samme tid var vikingetidens Ribe præget af handel. Mønter, glas og andre importerede genstande fortæller om dette. Mange museumsgæster vil sikkert undre sig over, at der kun er udstillet genstande i tre af de fire rum på førstesalen i Hans Tavsens Hus. Det skyldes imidlertid, at vi ved tilrettelæggelsen af udstillingen ikke kendte gravpladsen til det ældste Ribe og slet ikke havde arkæologiske vidnesbyrd om Ribes eksistens fra ca. 800 til ca. 1100. Vi måtte derfor disponere således, at der var et ledigt udstillingslokale, hvis disse "huller" en gang kunne udfyldes. Det viste sig at være en god disposition, for i skrivende stund er vi endelig i færd med at udgrave den eftersøgte gravplads og den savnede bebyggelse. $ f i g J e n s e n i s . 691 R e k o n s t r u k t i o n s f o r s / a g Ml p a r c e l i n d d e l ingen p å å e n s n o r d s i d e b a s e r e i på fu nd ved u d g r a v n i n g e r n e i / fun s fmus e - e t s Aave 1975-76 og Af i c o l a j - ga d e 8 1985- 86. Tegning.* Flemming Ba u .


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above