Page 321

BIND 10

347 Nyt fra Katedra!sko!en Man skal ikke søge nogen symbolik i, at Ribe Katedralskole denne sommer har levet bag barrikader og opgravede gader. - Allerede i maj, da 3.g'erne holdt op, blev Puggårdsgade brudt op med henblik på en længe tiltrængt retablering fra skader, som den fik i forbindelse med skolens ombygning 1977- 821 Det er en lang og besværlig omgang, som har betydet en del støj og gene i eksamenstiden (det værste var dog, at studenterne ikke kunne begynde deres traditionelle hestevognstur i skolegården, men måtte ad bagvejen fra Sviegade!) - men vi glæder os til ny og jævn brolægning. På translokationsdagen var arbejdet indstillet om formiddagen og lige så mange som sædvanlig havde fundet frem til skolegården ad bagveje og gennem udgravningen. Det var også en dejlig sommerdag, og den forløb så festligt og godt som den skulle, uden spor af den skygge, som kort forinden var kastet over nogle 3.g'eres sidste eksamensfag og havde bragt Ribe Katedralskole i mediernes søgelys på en måde, som ingen rigtig brød sig om. Endnu verserer en klagesag fra de implicerede hos Ombudsmanden, men på skolen har vi sagt "Schwamm darüber" (på tysk!) Nu er skolen så begyndt igen, efter en sommer så dejlig som den ikke har været længe. Ialt 134 nye -l.g'ere stod spændte i skolegården mandag den 14. august. Efter en uge færdes de allerede hjemmevante og har været til deres første fest på skolen. Asylet er blevet taget delvist til nåde som undervisningslokale for at skaffe plads til så mange mennesker. Og nye lærere er der kommet - hele 7, de to dog som vikarer for hhv. Gunnar Muhlmann, der har søgt orlov, og Hanne Fischer (nu Aagaard), der begyndte sommerferien med at nedkomme med en lille dreng. De nye lærere er: Hanne Albinus (eng), Poul René Bertelsen (fys), Søren Brinch-Fischer (hist), Lis Gjørup (mus/fr), Carl Christian Jespersen (samf/da), Charlotte Schmidt (fr/gy) og Pernille Lærkner (fr). Med dem nærmer det samlede lærerkollegium sig de to snese. Jens Mind fs.5.?J


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above