Page 323

BIND 10

349 Personaiia DØDE: Marie Andersen (s.19), fh. viceskoleinspektør, Frederiksværk, august 1988, 88 år. Arthur Jensen (r.44), indkøbsleder, Køge, 5.december 1988, 62 år. Ernst Bojsen (s.25), revisor. Rønshoved, 7.februar, 82 år. Gunhild Pedersen (r.53), lægesekretær, Frederiksberg, 15.april, 52 år . Inger Riishøj (s.63), Frederiksberg, april, 44 år. Thyra Øllgaard f.Lange (s.27), Ølgod, 5.maj, 80 år . Harald Andersen, fh. lektor Ribe Katedralskole, 23.juni, 67 år. Ulla Lind Møller f.Lind (s.60), lærer, Bevtoft, 26.juli, 48 år. Albert Madsen (s.19), fh. sognepræst, Aalborg, 30.juli, 88 år. RUNDE DAGE: Asbjørn Anker-Pedersen (s.33) Rungsted Kyst, 9.september, 75 år. Erik B. Møller (s.37), civilingeniør, Kolding, 19.september, 70 år . Jens Oksen (s.38), direktør, Skærbæk, 19.september, 70 år. Hans Leth Hansen (s.33), civilingeniør, Bagsværd, 4. oktober, 75 år . Bente Svith (s.37), tandlæge, Ribe, 8.oktober, 70 år. Aage Kjellerup (r.36), lagerforvalter, Fredericia, 23.oktober 70 år. Hans Bunde (r.37), sølvsmed, Ribe 28.oktober, 70 år. Thomas Alvad, fh.lektor Ribe Katedralskole, 27.november 70 år. Ove Øllgaard (s.38), dyrlæge Vojens, 29.december, 70 år. V A R IA : Karsten Nielsen (s.58) er udnævnt til direktør for Novo's japanske afdeling. Ejvind M. Veisig (s.51), Københavns kommandant, udtalte på I- sted-dagen, at Isted-Løven, der siden den 2.verdenskrig har været anbragt i Tøjhusmuseets gård, næste år bør vende tilbage til Flensborg, hvor den oprindelig stod som mindesmærke for de danske soldater, der faldt i Isted- slaget d. 25.juli 1850. Mindeord Lektor Harald Andersen, der døde fredag den 23.6.89., blev ansat som timelærer ved Ribe Katedralskole efter overstået eksamen fra Københavns Universitet. Jeg havde den glæde at blive undervist af ham i faget fysik fra 1. mellem. Han var, sammen med forlængst afdøde lektor Jørgensen, vel nok, den eneste der havde opdaget at der var forskel på at undervise i gymnasiet og i mellemskolen. Andersen var en u- trolig varm lærer med stor humoristisk sans. Han fulgte sine elever efter deres afgang. Det var forbavsende at møde ham til 25 års jubilæet. En bemærkelsesværdig hukommelse for selv små detaljer kom frem. Der blev ved den lejlighed knyttet et langt og godt venskab mellem Harald Andersen og min familie. Vi vil savne ham som en kær gæst i vort hjem. Æret være hans minde. Poul Georg' Sørensen 7r.507


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above