Page 335

BIND 10

361 frigøre mig fra dette kontinent, for at flyve tilbage til den trygge tilværelse i Danmark. Men også her skal den tvetydige frihed sættes i rammer, så den bliver et åndehul i tilværelsens jag og ikke et udflydende, grænseløst sort hul, som fortærer én med dens krav om beskæftigelse. - Arbejdsløshed er en fortærende frihed. Tilværelsens kolossale paradoks er, at man med ubegrænset frihed sukker efter faste rammer, orden og beskæftigelse, mens man som fuldtidsstuderende higer efter den kostbare fritid. Det vil altid være ungdommens problem at tilpasse sig samfundets givne regler om, hvad man bør og skal gøre. Og det vil altid være svært for forældrene at give afkald på rollen som opdragere ! ! Frihedens afgrund vil altid være der og udfordre ungdommen og kvæle den, hvis ideerne ikke udnyttes og realiseres. Længe leve friheden og dens mange kvaler!!!!! Generaiforsamting Tirsdag d.20.februar 1990 kl.19.30 på Carolinevej 6, Hellerup D A G S O R D E N a) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. b) Forelæggelse til godkendelse af revideret regnskab for foreningen og for understøttelsesfonden. Forelæggelse og vedtagelse af budget for det kommende år og forslag til medlemskontingent. c) Behandling af indkomne forslag, som må være bestyrelsen i hænde inden d.6.februar. d) Valg af formand. Ole Marker er på valg. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer. For at bringe dette valg i overensstemmelse med lovene fra næste generalforsamling foreslår bestyrelsen: Poul Noer og Johs. Jensen genvælges 1990 for et år medens det foreslås, at Mogens Juhl, Anton Karkov, Kirstine Nørr og Dorte Lund genvælges for 2 år. Valg af 1. og 2. suppleant: Bestyrelsen foreslår genvalg af Marie Sophie Haar og Peter Lungholt. e) Valg af 2 revisorer: Bestyrelsen foreslår genvalg af Merete Lind- qvist og Hans Jørgen Nielsen. Valg af 1 revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslår genvalg af Kirsten Hingeberg Larsen. d) Eventuelt Efter generalforsamlingen er deltagerne inviteret til kaffebord. Af hensyn til pladsdispositionen bedes man melde sin deltagelse inden d.13.februar på telefon 31 62 86 38 til Ruth og Anton Karkov eller skriftligt til Anton Karkov, Carolingevej 6, 2900 Hellerup. Med venlig hilsen formanden


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above