Page 337

BIND 10

363 Melodien, der skiftes over til i tredie vers, kendes kun af elever, der har gået på skolen før 1945. Den stammer fra skolens gamle kantate, skrevet af Charles Gandrup (1847-1911) og med musik af Waage Matthison-Hansen (1841-1911). Kantaten, som er blevet brugt på flere skoler, blev oprindelig skrevet til Roskilde Katedralskole og er formentlig indført her på skolen af rektor Fritsche, som i 1882 kom fra Roskilde. Men hvornår den blev sunget for første gang, ved vi ikke; skoleprogrammer og andet kildemateriale giver meget sparsomme oplysninger om translokationernes forløb den gang. Det vides dog, at kantaten er sunget fra 1896-1902. Fra 1903 findes der et trykt sangblad til skolens slutningsmøde med bl.a. Ingemann's "Til vor lille gerning ud". De følgende år har skolens rektorer øjensynlig haft svært ved at skabe en translokationstradition; kantaten vekslede med forskellige salmer og sange, og en kantate af Chr. Richardt har været overvejet, hvis ikke sunget en enkelt gang. I 1920, da rektor Willumsen tiltrådte, genindførtes Gandrups kantate, og den blev et fast led i den årlige translokation indtil Ales Garffs og Poul Schierbecks kantate, skrevet til Katedralskolens 800 års jubilæum i 1945, uropførtes . Og den kantate er der vist ingen, der i dag kunne tænke sig at undvære, når skolen sender et nyt hold studenter ud - nok heller ikke ret mange af os gamle fra før 1945. Men lidt nostalgiske bliver vi nu alligevel, når vi tænker tilbage på Gandrups noget svulstige tekster og den romantiske Matthison-Hansens særprægede melodier, som de fleste af os indøvede hvert år i de syv år, vi tilbragte på skolen. Red. Her byggede og boede Jacob Helms. jj !856 — !86S. Hsr skrev ban sit Værk Ribe Qombmbe. Her boede fra M6! tit sin Dad MM Jakob Frederik Kinch Han skrev Riba Bys Historie To af Katedralskolens lærere i anden halvdel af 1800-tallet har gennem deres historiske studier sikret sig mindeplader, Helms i Gravsgade 15 og Kinch i Grønnegade 8. Jacob Helms (1824-1906), adjunkt pa skolen fra 1850-69, blev hurtigt grebet af den gamle domkirkes arkitektur. I 1870 udgav han Ribe Domkirke, der stadig anses for en af den kirkelige arkitekturhistories mest fremragende monografier. I diskussionen om domkirkens restaurering (1894-1904) var hans indlæg afgørende for, at man opgav den stilkorrekte restaurering (å la Viborg domkirke) og i stedet valgte en istandsættelse, der tog hensyn til den bestående bygning. J.F. Kinch (1817-88), knyttet til skolen fra 1847-88, var udpræget videnskabeligt interesseret. Inspireret af Ribes historiske miljø påbegyndte han indgående arkivstudier, der resulterede i en lang række afhandlinger og senere i 1869 og i 1884 med udgivelsen af Ribe Bys Historie og Beskrivelse i to bind, nok den mest udtømmende og gennemarbejdede købstadsbeskrivelse. I 1855 var han med til at oprette Den antikvariske Samling i Ribe, provinsens ældste museum.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above