Page 338

BIND 10

364 Et 100-års jubiiæum Mellem vinduerne i Katedralskolens sangsal er anbragt 6 plader med gipsafstøbninger af skulpturer fra Parthenon templet på Akropolis. Alle, der har gået på skolen, har set dem utallige gange; de færreste ved noget om dem. I mellemskolen blev der givetvis ikke fortalt noget om Parthenon, og hvor mange har mon i gymnasiets timer i oldtidskundskab været til anskuelsesundervisning i sangsalen. I stedet sad man i klassen og nedskrev efter Lille- Jensens diktat alenlange noter i marginen af Luckenback og Kragelund. Reliefferne hang der bare, de var døde ting, de havde hængt der i umindelige tider, og ingen vidste hvor længe. Og de hår hængt der længe - i hundrede år. Den 4. januar 1889 skrev Thorvald Fritsche, rektor (1882-1903) på Ribe Katedralskole, til British Museum i London for at bestille kopier af seks Parthenon skulpturer, to metoper og fire plader fra den indre frise. Han udbeder sig pris og leveringstid med forsendelse via Parkeston-Esbjerg. Den 20. februar får han svar fra museets gipser, der oplyser, at afstøbninger vil kunne gøres færdig til emballering i løbet af 14 dage. Den 7. marts sender rektor Fritsche en veksel på E 11-18-0, der med den daværende kurs svarede til 215 danske kroner. Da forsendelsen ankom til skolen og blev pakket ud, fortælles det, at pedellen, Sillas Nielsen, rædselsslagen styrtede op til rektor og meddelte, at figurerne manglede både arme og b en. I årsskriftets nekrolog (1903) over rektor Fritsche hedder det, at han lagde megen vægt på at vække ungdommens skønhedssans. Foruden skulpturerne fra Parthenon anskaffede han buster (mon de stadig eksisterer) af Hermes, Zeus (Otriculi), Sofokles og Dio- nysos, formentlig også fra British Museum's gipser, mr. D. Brucciani, samt et stor antal fotografier af bygninger, skulpturer og malerier fra antikken og renæssancen, billeder der blev indrammet og ophængt i klasseværelserne, hvor de har hængt i årtier. Vi ved, at Fritsche i 1898 besøgte en Rembrandtudstilling i Amsterdam, hvor han købte en samling fotografier af nederlandsk kunst. I hans bestilling af skulpturerne henviser han til "A guide to the sculptures of Parthenon, sec. edit. 1882". Det er derfor ikke utænkeligt, at han også har besøgt British Museum og der set, hvad Lord Elgin i begyndelsen af 1800-tallet bragte til England fra Parthenon. Hvornår afstøbningerne er hængt op, vides ikke, men formentlig snarest efter ankomsten, selv om det først i 1896 meddeles i skolens årsskrift, at de er indkøbt for det Thurah-Falsterske Legats midler og anbragt i "syngesalen". Efter de få eksisterende fotografier af sangsalen at dømme har de seks skulpturplader i alle årene hængt på de samme pladser. Årene er gået sporløst hen over afstøbningerne, men 100 års morgensang for mere eller mindre fri udblæsning har nok heller ikke samme virkning på gips, som Athens luftforurening har på Parthenons marmor. Red. . V x , X Z / L ^ ^ ^ ^


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above