Page 341

BIND 10

367 MEDLEMSBLAD FOR RIPENSER-SAMFUNDET SIDEN 1916 SØGES!!! NY REDAKTØR TIL RIPENSER-BLADET Ripenser-Bladet er udkommet siden 1916 som medlemsblad for Ripenser-Samfundet. Udgivelsen af dette blad er uden tvivl den af foreningens aktiviteter, som betyder mest, når det gælder om at holde sammen på medlemmerne. Nogle markante Ripensere har da også beklædt redaktørposten gennem tiderne. Lad os nævne: Rosenstand, Karkov - og nu Mogens Juhl! Mogens Juhl har røgtet sit hverv på allerbedste måde, men han har også - i god tid endda - gjort klart, at han ville stoppe september 1990. Og det gør han så! Ingen af bestyrelsesmedlemmerne føler, at de kan klare jobbet nu, og derfor appellerer vi på denne utraditionelle vis til Ripenser-Bladets læserkreds for at finde en M/K, som kunne tænke sig at sætte sit præg på Ripenser-Bladet - indenfor de rammer, som tradition og målgruppe sætter. Den nye redaktør skal: 1. Nære en udtalt interesse for Ribe Katedralskole, Ribe by og egnen omkring byen. 2. Samle og redigere stoffet til tre årlige udgivelser af bladet,evt. med assitance af bestyrelsens redaktionsudvalg i det omfang redaktøren måtte ønske det. Hun/han behøver derimod IKKE: 1. At være journalist 2. At bo i Ribe - eller 3. At sætte bladet op! Vi ved, at der sidder nogen, der godt kunne tænke sig at hjælpe os med at løse denne opgave, men vi ved ikke præcist hvem det er. Henvend jer derfor - uden tøven - til BESTYRELSEN Eventuelt formanden: Ole Marker, tlf.: 42 31 25 52


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above