Page 343

BIND 10

369 Denne har tjent som byens grænse. Inden for bygrænsen er udgravet 6 grubehuse - små, nedgravede ar- bejdshytter. Kort fortalt har vi her fundet udkanten af det Ribe, som Ansgar fik tilladelse til at bygge en kirke i. En gang i 900-årene erstattes den symbolske bygrænse af en regulær voldgrav. Byen befæstes af en ca. 8 m bred voldgrav på hvis inderside har løbet en tørveopbygget vold. På det tidspunkt har Ribe ligget mellem Ribe å og Tved å og har mod øst været afgrænset af et voldgravssystem, der antagelig er forløbet fra Seminarievej til Ri- belund. Omkring 1100 er voldgraven ikke i funktion længere, og uden for den tidligere bygrænse anlægges en vej. Op til vejen er udgravet 3 gavlhuse, der har været i funktion til henimod 1200. Husets beboere har således kunnet følge, hvorledes den stenbyggede domkirke efterhånden rejste sig syd for åen. På det tidspunkt har Ribe været en dobbeltby placeret på hver sin side af åen. Ingen danske byer indeholder så megen middelalderlig atmosfære som kvarteret omkring Ribe domkirke gør. - Og dog er dette den "nye bydel", det gamle Ribe lå nord for åen. F i g . i . De ø v e r s t e u i n t e r e s s a n t e i ag f j e r n e s m a s k i n e i t . S t i g J e n s e n o v e r v å g e r a f g r a v n i n g e n . F i g . d . Den f j e r n e d e j o r d sk yi i e s gennem e t s o i d , d e r t i i b a g e k o i d ^ r min d r e fu n d som f . e k s . p e r i e r . Fi g.<?. Me s t e f a s e i a fdæk n i n g en f o r e g å r ved h å n d a r b e j d e . F i g . 4 . d e i e g r a v e f e i t e t t e g n e s i k o r r e k t m å i e s t o k s f o r h u i d og a i i e fu nd f o t o g r a f e r e s .


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above