Page 344

BIND 10

370 Nyt fra Ribe Kunstmuseum To nyerhvervelser og en opfordring Indenfor det sidste årstid har Ribe Kunstmuseum gjort to nyerhvervelser, der begge styrker repræsentationen af dansk guldalderkunst . Den forste nyerhvervelse var et lille historiemaleri forestillende Amor og Haabet, malet af Con- stantin Hapsen i 1831. I forvejen havde museet et modelstudie og et portræt af Constantin Hansen. Den anden nyerhvervelse var et forstudie til et stort gruppeportræt af Frederik VI med sin dronning og to døtre fra 1821, der hænger på Rosenborg. Forstudiet gælder hovedet af kronprinsesse Karoline, der siden blev gift med prins Ferdinand. Museet ejede i forvejen fire Eckersberg billeder - et arkitekturmaleri, et søstykke og to genremalerier. Derfor passede det så fint, at museet nu med denne erhvervelse kunne supplere med et portræt. Når det netop er to malerier fra den danske guldalder, det er blevet til i den forløbne tid, er det ikke tilfældigt. Ribe Kunstmuseum er kendt for sin fine repræsentation af guldalderkunst, dvs. kunsten fra omkring 1800 - 1850. Sa denne del af samlingen er der netop en pointe i at søge gjort endnu bedre. Samlingen giver imidlertid også et godt billede af kunstens videre udvikling op igennem århundredets anden halvdel og et godt stykke ind i vort århundrede. Museet ejer gode billeder af Skagensmalerne, Fynboerne, Weie, Giersing, Swane, Stevns, Lundstrøm, Scharff, Olivia Holm Møller og for alle disse - som for en række andre - kunstneres vedkommende gælder det, at museet er interesseret i erhvervelser, der kan bidrage til en bedre forståelse af den enkelte kunstners egenart såvel som give et bedre indblik i de 150 års danske kunsthistorie, som museet dækker. Penge til at købe kunst for har museet ikke mange af. Og den tid der går fra et auktionseftersyn til selve auktionen levner ikke meget tid til at ansøge om midler andet steds. En længere tidsfrist derimod giver os bedre muligheder for at søge støtte forskellige steder; hos Staten f.eks. og i Ny Carlsbergfondet. Tidligere katedralskoleelever - nu sikkert spredt over det ganske land - ville derfor være til uvurderlig hjælp, om de, når salg af kunst, som falder indenfor tidsrummet 1800-1950, skal finde sted, ville give Ribe Kunstmuseum et praj og dermed en mulighed for at kunne komme med et tilbud. M 7 7 am Gei ; us /!mor og 7/aaået


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above