Page 345

BIND 10

371 Nyt fra Ribe og omegn Storkesøen Syd for Ribe mellem landevejen til Tønder og det første stykke af den gamle Roagervej (nu Hau- lundvej), hvor forårets farvestrålende tulipanmarker i sin tid lå, har der de sidste par år været store jordarbejder i gang. De flade marker er blevet omdannet til en sø på 18.000 nf omgivet af et let bakket terræn tilplantet med 10.000 træer og buske. I sommer åbnedes her en lystfiskersø eller Storkesøen, som den hedder. Der udsættes forskellige fiskearter, men først og fremmest regnbue- og bækørreder, som mod køb af fiskekort kan fanges. Der udlejes fiskegrej og rygeovn, der er faciliteter til klargøring og tilberedning af fangsten, og der findes overdækkede spisesteder. Manden bag det store projekt er automobilforhandler Svend Erik Christiansen, Jernvedlund, som efter de første måneders besøg af 5-6.000 lystfiskere allerede har besluttet sig til at udvide søen med 10.000 nf til ca. 3 ha ialt. Samtidig søges der om tilladelse til at opføre 25-30 overnatningshytter i området syd for søen. Der er ikke tvivl om, at Storkesøen vil trække lystfiskerturister til byen. De senere år har mulighederne for at fiske i de vestjyske åer været stærkt begrænsede, og fangstresultaterne har heller ikke været opmuntrende. Og når hytterne bliver bygget, vil Ribe blive mere gæstfri overfor de turister, der ønsker at overnatte.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above