Page 346

BIND 10

372 En registrering af bevaringsværdien af Ribe kommunes huse fra før 1940 - ca. 5.000 ialt - er i efteråret blevet foretaget af 6 "Rødjakker" fra arkitektfirmaet Elgstrøm, der arbejder som konsulent for Planstyrelsen. Lignende undersøgelser foregår i andre byer. Der udarbejdes et atlas over kommunens huse, som vil være til hjælp ved fremtidig byplanlægning. Bikuben har siden 1978 årligt uddelt en bevaringspris med diplom til bygninger, der er blevet i- standsat med særlig omhu og veneration for deres historie. I 1989 fandtes 4 værdige til prisen. Grønnegade 18, Bredeslippe 1-3, Gråbrødregade 10 og Skibbroen 21. Den 1. oktober lukkede arresthuset. De ansatte har fået arbejde ved landsdelens øvrige arresthuse og arrestforvareren er forflyttet til Svendborg. Der er endnu ikke taget stilling til, hvem der skal overtage bygningen. Dommerkonto- ret i Nicolajgade har været på tale, men nødvendige om- og tilbygninger vil blive for kostbare. Bygningen, der tidligere var kommuneskole, blev 1890-92 ombygget i gammel stil til arresthus af arkitekt Amberg. Kunstmuseet har haft en meget besøgsværdig Storm P. udstilling med hovedvægten på hans "alvorlige" og samfundssatiriske malerier, som er ret ukendte. Men hans lystige billeder, vittighedstegningerne i bladene, var også repræsenteret. Ved kommunalvalget i Ribe gik Socialdemokratiet og Fremskridtspartiet hver frem med et mandat. Fremgangen blev betalt af de Konservative og SF. Venstremanden, Jens Christensen, fortsætter som borgmester. Lokalhistorisk Arkiv udstillede i efteråret på Kunstmuseet 350 fotografier, der gav et bredt billede af livet i Ribe fra o. 1860 til 1940'erne. Sognepræsten ved Set. Cathannae Kirke, Jens Anders Djernes, er blevet forflyttet til Nibe. Sognepræst Jørgen Bork Hansen, Kolding, er udnævnt til hans efter- følger. Piet van Deurs, Danmarks Radio, har været i Ribe og med et TV- hold foretaget optagelser af udgravningen i Rosenallé. TV-ud- sendelsen vil blive bragt i løbet af foraret. Domprovst Poul Kiilerich er blevet afløst som formand gennem 15 år for Kirkeligt Samfund af provst Finn Riber Jensen i Holsted. Efter 32 år ved skoletandplejen i Ribe er klinikchef Bente Svith (s.37) gået på pension. Blomsterhuset (Annalise og Poul Mathiesen),der i 45 år har ligget i Skolegade, har haft 60 års jubilæum. I Maren Splids hus i Sønderportsgade har John Schmidt, indehaveren af Ribe Campingplads, åbnet et galleri. For anden gang i 1989 har Vestkystens redaktion i Ribe fået ny leder. Redaktøren hedder nu Jens Bytoft. Ripensa A/S i industrikvarteret, der producerer små 2 mio småkager i døgnet, har fejret sit 40 års jubilæum. Ribe Erhvervskontor, der netop har faet ny leder, Gert Storm, flytter ind i Det gamle Apotek på Overdammen. TIL JUBILAR-SERVICE 1990 efterlyses fra årets jubilarhold gode og evt. sjove billeder (fotos eller tegninger). Vort billedarkiv vil også være meget interesseret i at låne eller modtage fotografier — især ældre - der viser skolens interiører samt skolegården. Billeder sendes til Mogens Juhl, Kongensgade 15, 6760 Ribe.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above