Page 347

BIND 10

373 Nyt fra Katedra!sko)en I mange henseender har livet på skolen ændret sig efter gymnasiereformen: eleverne går længere tid i skole og har flere mellemtimer, en konsekvens af valgmulighederne. Det er ikke længere sådan, at skolen ligger øde og forladt efter kl. 14, og i næsten alle timer sidder elever og læser lektier eller snakker ved de runde borde i "rundgangen". I virkeligheden kunne vi godt bruge flere lokaler, hvor der var mulighed for at arbejde ugeneret! Et lille rum er foreløbig indrettet til stille-rum, men det er næppe nok i det lange løb. Vi arbejder med sagen! Naturligvis koster alting, og vi skal spare. Men nogen fornyelse er der kommet; f.eks. har vi fået nye stole til sangsalen: de gamle, som vil huskes fra adskillige terminsprøver og eksaminer, kunne simpelthen ikke mere. Og nye EDB- maskiner! her går udviklingen så hurtigt, at ingen næsten kan følge med. Også nødvendige reparationer er der blevet råd til: et nyt gulv i forstuen til biblioteket, og en ny bænk omkring kastanietræet. Det sidste var ellers lige ved at blive for meget for amtets økonomiudvalg, for den skal laves i egetræ for at holde lige så længe som forgængeren (ca. 40 år) og det var svimlende dyrt; men til glæde for alle nostalgikere bliver den nu lavet nøjagtig magen til! Men i øvrigt er den første halvdel af skoleåret forløbet fredeligt og arbejdsomt som vanligt. August-september var præget af de nye l.g'eres "indslusning": forældremøder med de nye forældre, lejrskoler til Djursland, til Gudenåen, til Sydfyn, til Rømø, hvor det vigtigste formål var, at de nye skulle lære hinanden at kende og blive et godt hold. Det ser ud til at lykkes! - Også andre klasser har været ud at rejse i perioden: 3b og 3x således i Tunis, og 3y i Grækenland. Af andre aktiviteter kan nævnes fællesarrangementer af forsk, slags, ét om kommune- og amtsvalget, et andet med Vestjysk Kammerensemble. Også skolens udadvendte virksomhed trives: der har været nok et kursus i kommunikation for Ribe kommune og det er blevet så stor en succes, at vi næste år skal "exportere" det til Holsted! Derimod løb vort projekt omkring "Danmark og Europa" lidt ud i sandet p.gr. af manglende interesse - mærkeligt nok i grunden, det sidste halvårs historiske begivenheder taget i betragtning. Det er åbenbart ikke altid nok at være "på forkant med udviklingen" ! Ønsker De Deres barn i En karakterdannende skole 1990 (f.eks. 13-taller) TRANSLOKATIONEN fredag snynamimgnJrggrann 22. juni kl. 10 /fafetfraMo/e ... fra Æ7æAspruffen


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above