Page 348

BIND 10

374 Personaha DØDE: Martin Boel (s.23), advokat, Fjerritslev, 1987, 83 år. Svend Bøtker-Christensen (s.21), fh. apoteker. Snekkersten, 3.december 1987, 85 år. Hertha Kirketerp-Møller (s.27), mag.art., Valby, 12. oktober, 80 år. Johs. Vang Lauridsen (s.39), civilingeniør, Vejen, 13. oktober, 69 år. Christen Agerbæk (s.18), læge, Ribe, 1. november, 88 år. Georg Peters (r.20), tømrermester, Ribe, 17. november, 85 år. RUNDE DAGE: Hartvig Bundesen (s.39), exam. pharm., ødsted, 4. februar, 70 år. Emma Elisabeth Abramczyk f. Nielsen (s.38), Søborg, 13. februar, 70 år. Kirstine Bjerrum f. Sturup, Ribe, 13. februar, 70 år. Frede Nielsen (s.29), civilingeniør, Virum, 5. april, 80 år. Per Hjek Møller (s.40), cand. pharm., Ulfborg, 5. april, 70 år. Thomas Rasch, fh. rektor Ribe Katedralskole, Tønder, 6. april, 60 år. Johs. Lindegaard (s.39), fh. distriktschef, Kolding, lo. april, 70 år. Anton Karkov (s.25), fh. lektor, Hellerup, 22. april, 85 år. Ingrid Rydahl Larsen f. Anker (s.33), fh. overlærer. Jægerspris, 23. april, 75 år. VARIA: Sven Hadvig (r.38), der er udnævnt til docent ved Danmarks tekniske Højskole, har som den første modtaget Dansk Ingeniørforenings forbrændingspris. Thomas Alvad død Den 24. december - knap en måned efter sin 70 års fødselsdag - døde Thomas Alvad. Han tog skoleembedseksamen med musik som hovedfag og dansk og tysk som bifag i 1946 og kom året efter til Ribe, hvor han med ildhu udviklede Katedralskolens musikundervisning. Det er hans fortjeneste, at i en periode hvor morgensangen afskaffedes på de fleste gymnasieskoler, kunne den holdes i hævd i Ribe. Takket være hans fornemme korlederegenskaber kunne Ribe Katedralskole som det mindste syd- og sønderjyske gymnasium møde med det største kor til regionens fælleskoncerter. I 1983 gik Thomas Alvad på pension. Næste nummer af Ripenser-Bladet vil bringe mindeord om Thomas Alvad .


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above