Page 357

BIND 10

383 Dataundervisning på Ribe Katedraiskoie Det hele begyndte omkring 1980. Dvs, det var måske nok begyndt lidt tidligere, idet en gruppe af særligt interesserede elever og lærere i slutningen af 70'erne havde aflagt besøg på seminariet, og der prøvet at programmere en datamat, som stod i København, og som var i forbindelse med Ribe gennem telefonledningen. Dengang kunne man ikke have sin egen datamat, men man kunne have en terminal til en stor datamat. I 1980 var vi statsskole, og statens bevillingssystem var dengang sådan, at man fik de almindelige driftsbevillinger. Derudover kunne man søge andre bevillinger, såkaldte særbevillinger, og vi søgte så blandt mange andre ting en datamat. Vi blev nok lidt overraskede, da vi fik den, for vi plejede ikke at få så meget på særbevilling. I 1980 kunne vi så anskaffe vores egen datamat. Vi købte en Piccolo fra firmaet Regnecentra- len. Samtidig fik vi en af de første udgaver af programmeringssproget 'comal', som slet ikke var færdigudviklet til den maskine. Vi lærte eleverne at bruge comal, og den typiske arbejdsform var, at en elev skrev på tastaturet og 10 andre stod omkring og så på, hvad der foregik. Nogle e- lever blev meget skrappe til det og bedre end lærerne. I de følgende år søgte vi flere maskiner på særbevilling og midt i firserne var vi oppe på at have 6. Programmerne udviklede sig imidlertid ikke så hurtigt, og det var stadig programmeringssprog der var de væsentligste programmer. Undervisningen var stadig noget der var for særligt interesserede elever efter skoletid . I 1986 blev vi amtsgymnasium, og amtets andre gymnasier havde også datamater, men ikke af mærket 'Piccolo', men af mærket 'Butler'. Amtet mente, at det var bedst, at alle gymnasierne havde det samme udstyr. Sådan gik det til, at vi i løbet af nogle år fik 12 arbejdspladser med'Butler'. Foto: Hans Staunstrup Jeppesen, lektor


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above