Page 358

BIND 10

384 Udviklingen her blev fremskyndet af, at der i mellemtiden var kommet en ændring af undervisningsbekendtgørelsen, der gik ud på, at alle elever skulle have et såkaldt '30 timers kursus' i edb. Dette kursus skulle omfatte såvel kendskab til forskellige programtyper som viden om, hvilke samfundsmæssige konsekvenser det havde at indføre edb. Vi havde ikke så let ved at afholde det kursus, for selv om vi havde maskiner nok, var det svært at få gode programmer til dem. De firmaer, som havde udviklet maskinerne, solgte ikke så mange som de havde regnet med, og gik fallit eller holdt op med at producere flere. Sa var der heller ingen, der ville fremstille til dem. Efterhånden fik nogle af eleverne selv en hjemmedatamat, og når de kan berette, at deres egen datamat har et meget bedre tekstbehandlingsanlæg end skolens, er det svært at motivere nogen til at beskæftige sig med skolens. I firserne kæmpede to datasystemer (to operativsystemer) CP/M og DOS mod hinanden. Vi satsede på det første og IBM satsede på det andet, og de vandt. Det var derfor vores datamater efterhånden blev ubrugelige. Det havde vi og de andre gymnasier flere gange fortalt amtet, og vi havde lavet en plan for udskiftning. I efteråret 1989 fik vi at vide, at nu var pengene der, og så gik der et stort arbejde igang med at finde ud af, hvilke maskiner, vi skulle have, hvilke programmer, vi skulle have osv. Resultatet er blevet, at vi har anskaffet 20 stk IBM PS2 model 50 med farveskærm, VGA-grafik og en harddisk på 60 MB. Af programmer har vi fået DSI-tekst, quattro regneark, turbopascal og unicomal programmeringssprog og flere andre fagspecifikke programmer. Dertil har vi fået 3 laserprintere. Jeg vil tro, at det er landets bedste datalokale, som er blevet installeret i tagetagen. Med hvert af programmerne følger mange siders manualer, (1000 siders manualer til et professionelt program er ikke usædvanligt). Alt det har vi ikke fået læst endnu, og det virker heller ikke altsammen, men det kommer . I mellemtiden er '30 timers kurset' blevet afskaffet og i stedet for er der kommet til at stå i alle fagenes bekendtgørelser, at man skal inddrage edb i undervisningen, og det har vi nu de bedste forudsætninger for at gøre. J ø r g e n Ol a f / / a nse n l e k t o r , i n s p e k t o r Mere om gipsreliefferne i sangsalen Slutbemærkningen i sidste nr.'s lille stykke om Parthenon-gipsfi- gurerne i sangsalen (s.364), at de 100 år er gået sporløst hen over afstøbningerne, har kaldt Ebbe Bertelsen, Ribe, frem med følgende: Under tyskernes kortvarige beslaglæggelse af skolen april/maj 1945 blev der kastet en flaske blæk mod en af metoperne (s.365 t.h.). Halvdelen af lapi- tens hovede blev slået af, og hele relieffet blev tilsølet i blæk. Der blev ikke gjort forsøg på at rekonstruere hovedet, og da blækket var suget ind i gipsen og ikke kunne fjernes, blev hele relieffet overmalet. En snes år senere blev alle gipspladerne malet hvide; så er det ikke så mærkeligt, at årene synes at være gået sporløst hen over de 100 år gamle afstøbninger. Ebbe Bertelsen, selv maler, er søn af malermester Bertelsen, der i mange år var katedralskolens maler. Red.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above