Page 359

BIND 10

385 Nyt fra Den antikvariske Samting Nyt om skolevejen Arkæologiske undersøgelser i Puggaardsgade sommeren 1989 Translokationen på Ribe Katedralskole fandt ikke sted uden forhindringer. Udenbys deltagere, som tilvant drejede ned ad Puggaardsgade for at komme til deres gamle skole, blev mødt med et formeligt kaos. Opgravninger, rør, huller og store gravemaskiner trængtes i den snævre gade. Nogle forsøgte at krydse sig frem gennem det hele til skolens port, andre måtte retirere og finde en bagvej. Værst af alt - de nye studenters tur med hestevogn kunne ikke udgå fra selve deres egen skole. Årsagen til dette var kommunale omlægninger af rørledninger i Puggaardsgade samt af hele gadens belægning. Ved dette dybtgående jordarbejde ville man erfaringsvis støde på arkæologiske levn af Ribes fortid, og jævnsides med anlægsarbejdet opererede derfor en arkæolog fra Den antikvariske Samling med at registrere alt, hvad der kom frem. Perspektivet for denne indsats tegnedes af ældre udgravninger i 1970-erne både på katedralskolens grund og i amtmandshaven, hvor der undersøgtes fundrige bebyggelseslag fra perioden fra ca. 1200 til 1400. Nu gjaldt det selve gadelegemet, som man forholdsvis sjældent har lejlighed til at grave i. Og det hele kan så forbindes med den øvrige viden om Puggaardsgade, hvorfra de skriftlige kilder beretter om skolen, den kongelige møntmester, Set. Mikkels kirke, kannikeresidenser og mere ydmyge boder for småfolk. Endelig står jo stadig den sene middelalders og renæssancens huse tilbage i skikkelse af Puggaard og Taarn- borg med tilhørende boder i bindingsværk. Den fysiske sammenkædning af alt dette udgøres af gaden selv, og spørgsmålet måtte i første række være, om man kunne fastslå alderen på den ældste Puggaardsgade. Bearbejdningen af udgravningen, herunder de tilhørende naturvidenskabelige undersøgelser, er ikke slut endnu. Men meget tyder på, at det virkelig lykkedes at finde nøglen til den ønskede datering af gaden. På langs ad denne, i en linie omtrent ved midten stod nemlig ca. 75 svære, nedrammede egepæle og -stammer, fra ud for Asylet i syd og næsten frem til Sønderportsgade. Tillige fandtes enkelte pæle ude ved gadens sider, og man må forestille sig disse pæle forbundet foroven med vandret tømmer både


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above