Page 360

BIND 10

386 på langs og tværs af gaden, således at et fundament blev dannet, hvorpå en kørebane af træ kunne bygges. Konstruktionen, som minder om, hvad oldtidens romere anvendte især på en bund, der som Puggaardsgades undergrund var blød og bevægelig, var altså i e- gentligste forstand en bro - omend en lav sådan - og ordet brolægning stammer faktisk herfra. En enkelt stamme er indtil nu dateret ved hjælp af den dendrokro- nologiske metode, der arbejder med optælling af træernes årringe. Den yngste årring, som sad tilbage på stammen, var dannet i året 1186, og fældningen af træet må være sket kort efter 1200. Kun én prøve daterer ikke den formodede plankevej, og vi arbejder på at skaffe midler til flere dateringer. Skulle det vise sig, at den ældst kendte Puggaardsgade er anlagt i tiden kort efter 1200, stemmer det imidlertid godt overens med de udgravningsresultater, som nævntes ovenfor. Under alle omstændigheder vidner bygningen af et sådant vejstykke om, at middelalderens by magtede at iværksætte fællesopgaver af større omfang, og om, at Puggaardsgades betydning på den tid måske har været større, end dens lidt perifere beliggenhed i forhold til byens hovedstrøg ellers lader ane. Gaden og dens omgivelser er efterhånden forholdsvis velundersøgt. De nye resultater, som her endnu kun kan antydes, kalder blot på mindst endnu en væsentlig undersøgelse, nemlig en arkæologisk lokalisering af Set. Mikkels kirke eller kapel, som ifølge de skrevne kilder lå ved Puggaardsgades vestside, og som hidtil er forblevet mærkværdig ukendt. Ved Udgravningerne forud for opførelsen af Katedralskolens nye bygninger fremkom ingen spor af den - herom og om Puggaardsgade i øvrigt kan der læses mere i Mark og Montre 1978 samt i Ingrid Nielsens bog "Middelalderbyen Ribe", Århus 1985. Det allernyeste står dog i "By, marsk og geest 1" - se annoncen på næste side. Per Kristian Madsen nu s eumsIn sp ek i ør som opfordring til støtte. Men det kan sikkert ikke gøre noget, hvis det forstås sådan. Alle ved, at de offentlige tilskud kun nødtørftigt dækker museernes aktiviteter, og at megen lighed for, at en gammel elev, der har slidt Puggaardsgades brosten i sin skoletid, kan hjælpe med til at By, marsk og geest - Nyt årsskrift By, marsk og geest 1. Årsberetning 1988. Den antikvariske Samling i Ribe. 58 s. ill. 40 kr. Tidligere berettede Den antikvariske Samling i Ribe om sine aktiviteter i de sydvestjyske museers årsskrift, Mark og Montre. I 1988 blev der lagt en ny redaktionel linie, og den faglige standard ændredes. Samlingen følte, at fremlæggelsen af deres forskningsresultater ikke længere hørte hjemme i Mark og Montre, og dermed opstod tanken at udsende en årsberetning. Den første er nu udkommet under navnet: By, marsk og geest. I den ene af beretningens to artikler gøres der status over 40 byudgravninger og 11 bygningsar


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above